Industrial Foundation z Lodže (Polsko) hledá partnery pro projekt Summer of Design - Design of Summer

Hledají se partneři z oblastí designu a řemesel. Společně by se podíleli na letním projektu, který zahrne výstavy, workshopy, instalace, performance a jiné aktivity formující veřejný prostor. Prostor tak má zatraktivnit možným budoucím uživatelů, i přitáhnout nové publikum. Uzávěrka je 5. října 2016.

V rámci projektu se lze věnovat kulturnímu dědictví, hudbě, interdisciplinárním snahám, práci s publikem, sochařství, performativnímu umění, visuálnímu umění, tanci, divadlu a samozřejmě designu. Projekt chce seznámit polskou veřejnost se světem současného umění, designu a řemesel, akcentujíc přitom regionální identitu.

Samotná Industrial Foundation působí v centru Lodže už od roku 2007, podporuje otevřenou společnost, zastává postoje liberální ekonomiky a svobodného umění. pořádá řadu akcí, koncertů, výstav, konferencí, přednášek a dále.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu výzvy.

magdamelnyk@gmail.com

igrzyskawolnosci.pl/en/o-organizatorze

T +48 660 763 024

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru