Hudební soutěž Musica Nova 2016 - výsledky a koncert oceněných

Soutěž Musica Nova, mezinárodní soutěž zvukové tvorby, se uskutečnila poprvé v roce 1969. Do letošního 25. ročníku se přihlásilo 70 autorů z 21 zemí Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie.

Mezinárodní porota vyhodnotí díla 25. až 27.11.2016 v Praze ve zvukovém studiu na FAMU.

Při soutěži je přičleněna od r. 2014 také soutěž pro děti a mladé do 18 let České ucho.

Vítězné kompozice obou soutěží zazní na Koncertě laureátů 16. prosince od 19 hod. v Divadle Alfred ve dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7.

Soutěž a koncert se koná s podporou MK ČR, MHMP, pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústav a Institutem moderní hudby.

Více na www.musicanova.seah.cz.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru