Horizon 2020: podpora synergií mezi uměním, kreativou a technologií - výzva

Cílem je rozšířit a více zpřístupnit výměnu dovedností umělců a kreativních lidí s podnikateli a technologickými subjekty a vytvořit obecný rámec porozumění. Aktivity se zde dělí do dvou linií - jedna usiluje o nastolení strukturovaného dialogu mezi kreativou a technologiemi, další má přímo podpořit integraci umělců do výzkumu  a technologického rozvoje, ukázat příklady dobré praxe a odměnit je. Uchazečské návrhy jsou přijímány do 12. dubna 2016.

Komise zváží zaslané návrhy a z prostředků EU bude do první oblasti alokována částka ve výši 4 milionů eur, do druhé ve výši 2 milionů eur. Návrhy samozřejmě mohou žádat o finanční prostředky v různé výši, ale měli by být výhledově plánovány pro 4-leté období.

W: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5092-ict-36-2016.htmlNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru