Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Kabinet pro studium českého divadla IDU zpřístupnil první část historického repertoáru Stavovského divadla. Autoři Pavel Petráněk a Jitka Ludvová zpracovali období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826. Soupis je součástí publikační řady Studie a dokumenty k dějinám divadla, která je součástí elektronické České divadelní encyklopedie.

Sestavení přehledu představení ve Stavovském divadle od jeho založení v roce 1783 do nové doby je úkolem značného rozsahu. Obtížná dostupnost pramenů v předchozích desetiletích a malý zájem o scénu se stoletým cizojazyčným provozem způsobily, že splnění této badatelské povinnosti se stále odkládalo. Po dalekosáhlém elektronickém zpřístupnění fondů v domácích i zahraničních institucích, s možností mezinárodní spolupráce, se pro toto téma otevřela reálná perspektiva. V Kabinetu pro studium českého divadla byl zpracován pilotní projekt přehledu denního repertoáru, jehož první část, období 1815–1826, je zde představena. Jde o dlouhodobý výzkumný záměr, k jehož výsledkům bude třeba se neustále vracet, i s pomocí odborné veřejnosti jiných specializací. 

Studie a dokumenty k dějinám divadla 

Historický repertoár Stavovského divadla
Období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826

Pro Kabinet pro studium českého divadla zpracovali Pavel Petráněk (autor soupisů) a Jitka Ludvová (redakce) 

Obsah:
Soupis představení Stavovského divadla jako úkol … 1
Pilotní pracovní verze soupisu ... 6
Čtení repertoárové tabulky ... 8
Použité prameny a literatura ... 10
Zkratky ... 14 

Předložený text vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2015, MK000023205). 

Fotografie Stavovského divadla před rokem 1882, před vybudováním zděných a litinových požárních ochozů  

Soubor ke stažení ZDENaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru