Helena Hantáková

Telefon: 224 809 167, 144
Email: helena.hantakova@divadlo.cz

 

1990 – PhDr. - FF UK obor Vědecké informace a knihovnictví

1989 – odborná knihovnice v Divadelním ústavu

od. r. 2001 - vedoucí knihovny Divadelního ústavu

od r. 1993 - plní funkci sekretáře národního střediska SIBMAS

V letech 1993 – 2002, 2006 - 2010 byla členem mezinárodní exekutivy organizace SIBMAS.

Příprava a vedení projektů:

V letech 1997 – 2002 byla hlavním řešitelem projektu podpořeného grantem MK ČR v programu Digitalizace knihovních fondů, knihovních katalogů, retrokonverze generálního katalogu, tvorba souborných katalogů, rozšiřování automatizovaných knihovních sítí.

V roce 2008 byla hlavním řešitelem projektu VISKZměna knihovního systému KpwinSQL 1.0 na systém KpwinSQL 1.1.

V letech 2008 – 2011 bylahlavním řešitelem projektu Digitální kopie nepublikovaných textů divadelních her ve fondu knihovny DU a jejich zpřístupnění, projekt byl zpracováván v rámci grantového projektu vědy a výzkumu MK ČR.

V letech 2012, 2013 a 2015 jsem byla hlavním řešitelem projektu VISK9/IINárodní autority.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru