Galerija Fotografija (Lublaň, Slovinsko) hledá partnery k společnému projektu vzájemného rozvoje - výzva

Projekt chce adresovat geometrickou asymetrii panující v art worldu i po nástupu internetu a globalizace. Chce pomoci kulturním subjektům rozvíjet byznys dovednosti, usnadnit výměnu zkušeností, posílit konkurenceschopnost, propojovat. Zaměřit se chce na vizuální umění a fotografii v severovýchodní, jihovýchodní a jižní Evropě - vyvážit dominanci severozápadní Evropy. Uzávěrka 18.1. 2018.

Hlásit se mohou umělecké galerie, instituce orientované na vzdělávání, školení a výzkum související s arts managementem, a další organizace věnující se tématům rozvoje uměleckého trhu a tvorby.

Zapojeni jsou zatím tito partneři: Galerie Esther Woerdehoff (Francie), Ani Molnár Gallery (Maďarsko).

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvy

T +386 1 25 11 529

M +386 41 66 43 57

W https://galerijafotografija.siNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru