Galerie Max Estrella (Španělsko) hledá partnery k společnému projektu i nabízí své služby k již vznikajícím - výzva

Galerie sleduje model nové galerie a neomezuje se jen na své vlastní prostory (kde proběhlo na 130 výstav), ale přesahuje i ven, přímo k nový publikům. 1/ Aktuálně je ochotna se zapojit do projektu: práce s publikem, mobility, nových byznys modelů, či dědictví. 2/ Hledá partnery k vlastnímu projektu spojujícímu mimo jiné dědictví se současným evropským uměním. První uzávěrka v listopadu 2017, druhá leden 2018.

Vlastní projekt se má týkat i mobility umělců a profesionálů v rámci sítě vybraných teritorií, center a periferií a podobně.

Detailní popis instituce, i vešekerých nabízených či poptávaných aktivit, i zkušeností, je obsažen v dokumentu níže přiloženém.

http://www.maxestrella.com/

europacreativa@maxestrella.com

Dokument výzvy

 

 

http://www.maxestrella.com/

 

europacreativa@maxestrella.comNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru