Festivaly se mohou hlásit o evropskou festivalovou značku EFFE do 15. listopadu

Projekt Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu (Europe for Festivals, Festivals for Europe), iniciovaný Sdružením evropských festivalů, je pilotním projektem Evropské komise. Již od léta je možné zažádat si o značku evropského festivalu EFFE, jejímž cílem je poskytnout lepší přístup k informacím o festivalech jak pro partnery, tak pro veřejnost, a zároveň se značka EFFE stane označením kvality vyjadřující mezinárodní uznání. Termín uzávěrky přihlášek je 15. listopadu 2014, festivaly by si tedy o tuto značku měly zažádat co nejdříve.

Do konce srpna se přihlásilo již 800 festivalů, které momentálně procházejí výběrovým řízením. Mezi festivaly, které obdrží značku EFFE, bude na podzim 2015 vyhlášen vítěz Ceny značky EFFE. Prezidentem mezinárodní festivalové poroty, která vybírá laureáty Ceny festivalu EFFE, byl zvolen Vincent Baudriller. Pan Baudriller je ředitelem Théâtre Vidy Lausanne ve Švýcarsku a spolu s Hortense Archambaultem byl v letech 2004 až 2013 ředitelem festivalu v Avignonu. Vincent Baudriller je jednou z vůdčích osobností festivalového světa, a proto je jeho osobnost garancí vysoké úrovně platformy a ocenění EFFE. 

Mezinárodní festivalová porota bude mít 13 členů, kteří budou zodpovědní za další směřování EFFE, udělování značky evropského festivalu a výběr vítěze Ceny EFFE. Vincent Baudriller bude spolupracovat s dalšími řediteli EFFE Kathrin Deventer a Hugem De Greef na výběru dalších členů poroty z různých oborů, ať už to jsou umělci, mediální odborníci, lidé z vysokých škol nebo businessu, mladí festivaloví manažeři, evropští politici a další.

Festivalová centra aktivně komunikují s festivaly v jedenadvaceti zemích po celé Evropě, kde usilují o propagaci platformy EFFE na národní, regionální a místní úrovni. Festivalovým centrem EFFE pro Českou republiku je Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Centrum v současné době zahájilo oslovování členů komise za Českou republiku, kteří budou hodnotit a bodovat žadatele z řad českých festivalů. Hodnocení bude poté předáno centrále projektu. Zveřejnění složení komise je plánováno koncem října. Centrum vyzývá české festivaly, aby se přihlásily do projektu a vybojovaly značku evropského festivalu, která jim usnadní propagaci a komunikaci s finančními i dalšími partnery.

České festivaly, stejně jako ostatní evropské, si mohou o značku zažádat do 15. listopadu na internetové stránce www.effe.eu, kde najdou i veškeré ostatní informace o EFFE a způsobu podávání žádosti.

Kontakt: EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussels, Belgium, T +32/2/644 48 00, E info@effe.eu, www.effe.eu; festivalovým centrem pro Českou republiku je Institut umění – Divadelní ústav: dotazy je možné zasílat na E info@institutumeni.cz.  Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru