Evropský projekt hledá partnery pro spuštění platformy podpory vycházejících uměleckých talentů - výzva

Spolu s dalšími, projekt organizuje European Talent Centre Budapest pod záštitou grantu Kreativní Evropy. Zapojit se mohou nejrůznější kulturní a umělecké instituce. Uzávěrka je 6. 4. 2017.

Cílem budované platformy bude podpora rozvoje začínajících, mladých a méně známých umělců a stimulace mezinárodní mobility kulturních a kreativních subjektů i oběh děl. Také má zvýšit viditelnost a povědomí o umělcích a kulturních aktérech. Za tímto účelem vznikne série společných aktivit, za účasti přihlášených, a posléze zapojených umělců a tvůrců. 

Pod vycházejícími talenty jsou rozuměni umělci: 18 - 30 let, s výsledky na lokální/národní úrovni, bez mezinárodního zastoupení, ochotni se účastnit mezinárodních projektů a schopní spolupracovat s kolegy z dalších zemí.

V přípravné fázi bylo zatím do platformy zapojeno 45 institucí z 24 zemí EU, za přispění 6 talentových center EU.

Podrobnosti, včetně rozpisu aktivit co budou v rámci implementace projektu následovat, najdete v přiložené prezentaci.

www.talentcenterbudapest.eu

E balazs.hornyak@gmail.com

PrezentaceNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru