Evropská komise sbírá ohlasy na program Kreativní Evropy - k vyplnění online

Cílem je sběr komentářů a perspektiv ohledně relevance cílů Kreativní Evropy, efektivity přijatých opatření a nástrojů a účinnosti implementace programu. Mimo jiné dodá programu přidanou hodnotu k tomu, co by jinak bylo přínosem separátně pro členské státy. K vyplnění je na webu a v angličtině.

Uzávěrka veřejné konzultace je 16. dubna 2017.

Dotazník pokrývá tři pod-okruhy programu Kreativní Evropa, jmenovitě podprogram Culture, dále MEDIA, a Mezisektorový podprogram.

Výsledky tohoto veřejného šetření budou spolu s dalšími daty využity k probíhající nezávislé, mid-term evaluaci programu Kreativní Evropa. Po skončení vyhodnocení Evropská komise sestaví zprávu, jež bude vycházet rovněž z dalších zdrojů, a představí ji Evropskému parlamentu a Radě.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/consultations/creative-europe-2017-consultation_en

Odkaz na webový dotazník zdeNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru