Evropská komise navrhla rok 2018 na Evropský rok kulturního dědictví

Komise návrh předala Evropské radě a Evropskému parlamentu 30. srpna 2016. Komise tak usiluje o podporu role evropského kulturního dědictví při posilování společného historického smyslu a společné identity.

Jde tu o mnoho rozměrů evropského kulturního dědictví - jako nástroje a spojnice sociální koheze, identity, mostu mezi minulostí a budoucností a samozřejmě také o ekonomický a turistický rozměr a stále nevyužitý potenciál.

Evropský rok kulturní dědictví 2018 se má stát příležitostí pro akcentaci důležitosti evropské kultury a demonstraci toho, jaké jsou možnosti EU pro konzervaci, digitalizaci, infrastrukturu, výzkum a rozvoj dovedností a další, a to v kontextu programů typu Kreativní Evropa. Napříč Evropou se bude konat mnoho událostí, včetně informačních, vzdělávacích a osvětových kampaní. Vznikne prostor pro nalezení odpovědí a řešení k výzvám, které představují menšící se veřejné rozpočty na kulturu, klesající participace v tradičních kulturních činnostech, environmentální tlaky na objekty kulturního dědictví či vyvíjející se hodnotové celky a digitální transformace. V souladu se společným projektem Towards an EU strategy for international cultural relations bude podporovat zachování a ochranu kulturního dědictví jako klíčového elemenu vnější politky EU, hledající odpověď na zločinné ničení kulturního dědictví v oblastech aktuálních konfliktů a na ilegální obchod s a pašování kulturních statků.

Podrobnosti naleznete na odkazech níže.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/news/2016/0830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en.htm

Dokument návrhuNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru