Engage Audiences a studie o práci s publikem - výzva

Jak říká samotný název, cílem "Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural organisations" je profilování publik ve středu kulturních organizací a nastínění úspěšných metod a postupů v oblasti tohoto typu rozvoje publika i jejich šíření mezi evropské organizace. Výzva je určena menším a středním kulturním organizacím, jejichž fungování by výše zmíněnou problematiku náležitě ilustrovalo. Uzávěrka je 15. dubna 2016.

Ze studie pak budou moci čerpat kulturní lídři, aby své cílení na publikum rozšířili interně (plánování, vedení, PR a umělecká oddělení, gatekeepeři atd.) i externě (veřejné subjekty, sponzoři, sympatizanti atd.).

Organizace by krom toho, že jejich velikost by neměla přesáhnout 50 zaměstnanců, měly disponovat pozicí, funkcí či přímo personálem speciálně určeným k práci s publikem. Také musí mít jasně vytyčené cíle pokud jde o strategie rozvoje publika a kapacitu, aby dokázaly popsat své hlavní výsledky, úspěchy i nepředvídané neúspěchy, a to na důkazním základě.

Nejpřípadnější a nejvýznačnější případy budou pečlivě analyzovány odborným týmem a zveřejněny ve výstupové zprávě studie.

W: http://engageaudiences.eu/call-to-action/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru