EK pořádá strukturovaný dialog pro mladé profesionály z oblasti kulturního dědictví

Jednat se má o strukturovaný dialog s kulturním sektorem, jež bude reflektovat budování dalších kapacit profesionálů z oblasti kulturního dědictví a šíření tradičních dovedností a know-how do nových profesí, včetně těch vznikajících v kontextu digitálního přerodu. Uzávěrka přihlášek 14. 3. 2017.
 
Výzva je otevřena zástupcům kulturních a kreativních sektorů (odborným organizacím, kulturním institucím, nevládním organizacím, evropským sítím, nadacím, soukromým organizacím atd.) s relevantní způsobilostí ohledně tématu dialogu, tedy dovedností, vzdělávání a znalostního transferu v kontextu kulturního dědictví tradičního i nově se formujícího. Je nutno pocházet z některé z členských zemí EU.
 
V první etapě události proběhne brainstormingové setkání (15. - 16. 6. 2017), kde se setká na 35 zainteresovaných subjektů z prostředí evropské občanské společnosti a kulturního sektoru. Výsledky svých sezení pak předloží Evropské komisi v Bruselu, a to v září 2017.
 
W http://www.voicesofculture.eu
W (přihláška) https://asp2.inquery.net/s.app?A=lP0Qujk4


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru