Edice Kultura & Arts Management

Institut umění zahájil vydávání knižní edice zaměřené na překlady odborné literatury z oblasti kulturní politiky a uměleckého managementu ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal, o.p.s. Koncepce edice spočívá ve vymezení dvou tematických okruhů:

  • Kulturní politika:

Filozofické, estetické a společenské zdůvodnění (kultury, umění, kulturní politiky); Ekonomické zdůvodnění a návaznosti (KKP, kreativní ekonomika, multiplikační efekty, zaměstnanost…); Plánování, implementace a evaluace kulturní politiky; Mezinárodní spolupráce, kulturní diplomacie, internacionalizace a export; Legislativní prostředí včetně mezinárodní úrovně.

  • Umělecký management – průřezová témata pro kulturní instituce a kulturní projekty:

Strategické plánování a řízení (vize a mise, strategické plánování, strategické řízení, projektové myšlení/koncipování, projektové řízení, management projektů); Měkké dovednosti a řízení lidských zdrojů (marketing a  PR, práce s  publikem); Fundraising; Management mezinárodní spolupráce, mobility, internacionalizace a exportu; Využití nových technologií.

 

V rámci edice Kultura & Arts Management dosud vyšlo:

Eylem Ertürková (ed.): Příručka rozvoje místní kulturní politiky: kroky, nástroje, případové studie; Institut umění - Divadelní ústav, Barrister & Principal, o.p.s., 2016

Dave O’Brien: Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech; Institut umění - Divadelní ústav, Barrister & Principal, o.p.s., 2015

Charles Landry, François Matarasso: Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice, Institut umění - Divadelní ústav, Barrister & Principal, o.p.s., 2015

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru