Dubnová přednáška Teatrologické společnosti: „Nová vlna“ české dramatiky

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla (IDU) si Vás dovolují pozvat na přednášku PhDr. Lenky Jungmannové, Ph.D.teatroložky a vědecké pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR „Nová vlna“ české dramatiky.

Přednáška bude koncipována jako úvod do studia „nové vlny“ původní české dramatiky, tj. dramatiky autorů nejmladších dvou generací vzniklé během uplynulých pětadvaceti let. Přednašečka představí metodologii, s níž přistupovala k psaní knihy s touto problematikou, a dále se pokusí teoreticky vymezit a definovat zkoumaný fenomén a zařadit tento typ her do kontextu současného (nejen) českého dramatu a divadelní kultury. V poslední fázi přednášky se pokusí diferencovat jednotlivé tendence, žánry či typy těchto her (především tzv. coolness drama, politické drama, feministické / ženské / gender drama, „dokumentární“ drama atp.).

28. dubna 2016 v 17.00 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1

www.teatrologie.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru