Dráma 2016 - soutěž původních divadelních her v českém a slovenském jazyce

Divadelný ústav Bratislava
Divadelný ústav Bratislava

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národního divadla vyhlašují sedmnáctý ročník soutěže původních divadelních her  v českém a slovenském jazyce s názvem DRÁMA 2016. Uzávěrka soutěže 31. ledna 2017.

Autor /autorka vítězného textu získá odměnu v hodnotě 1000eur.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2017  spolu s veřejnou prezentací finálových textů prostřednictvím scénického čtení Trojboj.

Činohra Slovenského národního divadla udělí speciální cenu, kterou je nastudování vybrané hry ve formě scénického čtení v Modrom salóně SND v jedné z následujících divadelních sezón.

Partner soutěže Rozhlas a televize Slovenska - Rádio Devín udělí Cenu Rozhlasu a televize Slovenska - nastudování textu v podobě rozhlasové hry nebo scénického čtení v následujících letech.

Soutěž je anonymní. Texty finalistů soutěže budou publikované v podobě elektronické publikace Dráma 2016 - 2017 .

Přihláška
Přihlášené texty ve třech papírových kopiích a jedné kopii na CD nosiči nebo USB klíči spolu s přihláškou v zalepené obálce a zároveň s dokladem o zaplacení registračního poplatku 15 eur, zašle autor na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12 
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2016“

Uhrazení registračního poplatku
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011 
Koordinátor soutěže: Marek Godovič, marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600

Podmínky soutěže společně s přihláškou naleznete na stránkách: Divadelného ústavuNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru