Dobrovolníci pro kulturu

Česká kancelář programu Culture vydává publikaci DOBROVOLNÍCI PRO KULTURU: Dobrovolnická činnost v kulturních organizacích, která při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 představuje tento fenomén a jeho možnosti zapojení do činnosti kulturních institucí. Jedná se o první publikaci svého druhu v oblasti kultury v České republice, ačkoli trend dobrovolnictví zejména v západních zemích, USA a Kanadě již dlouhou dobu představuje nepostradatelnou součást činnosti mnoha významných kulturních organizací.

Ve svém pozdravení Susan Raikes, vedoucí dobrovolnického programu Britského muzea v Londýně, inspiruje čtenáře publikace svým vlastním příkladem „…Doufám, že tato publikace bude inspirovat vás, kteří pracujete v kulturních institucích, abyste zapojili dobrovolníky ve všech oblastech své práce, nebo abyste se dokonce sami stali dobrovolníky. Tak či onak zjistíte, stejně jako já, že to, co tím získáte, v sobě ponesete ještě hodně dlouho.“

Čtenáři nejprve nabízíme vymezení dobrovolnictví, jeho typy, přínosy spolupráce s dobrovolníky, bariery, mýty o dobrovolnictví, způsoby profesionální organizace dobrovolnictví, sociální aspekty, zakotvení v právním řádu, výhody a bariery v dobrovolnictví, akreditovaný program atd. Druhá část přináší přes 20 příkladů dobré praxe rozdělené podle kulturních oborů (divadlo, hudba a tanec; festivaly; knihovny; muzea a galerie; památky) včetně příkladů ze zahraničí.

Na vydání publikace spolupracovaly významné organizace jak z oblasti dobrovolnictví (HESTIA), tak zastřešující kulturní organizace (Asociace muzeí a galerií ČR, Národní knihovna ČR, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu, Národní památkový ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Moravská galerie v Brně).

 

Rozšířená elektronická verze publikace je ke stažení zde, přiložené CD s praktickými soubory ke stažení (dokumenty, smlouvy, kontakty) připravilo k vydání Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Fejeton Roberta Müllera Dobrá vůle k poslechu zde http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/analyzy/_zprava/979185

Rozhovor o publikaci s Magdalenou Müllerovu (editorkou) a Pavlou Obrovskou (Moravská galerie v Brně) na http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/dobrovolnici-pro-kulturu--1002533

Tištěnou publikaci je možné získat na recepci IDU nebo poštou. Více na T 224 809 118 nebo E info@programculture.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru