Do nového roku s novým anglickým webem a titulky - výzva na upgrade webových stránek a výrobu titulků v anglickém jazyce

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje akci Do nového roku s novým anglickým webem a titulky - výzva na upgrade webových stránek a výrobu titulků v anglickém jazyce pro divadla a jiné neziskové subjekty z oblasti performing arts. V návaznosti na semináře věnované marketingu a propagaci kulturních subjektů vypisuje Institut umění – Divadelní ústav tuto výzvu, jejímž cílem je podpořit propagaci českého umění v zahraničí prostřednictvím anglické mutace internetových stránek a anglických titulků inscenací divadel a dalších subjektů z oblasti performing arts.

Výzva je určena divadelním subjektům (divadla, nezávislé soubory, organizace), případně subjektům, jejichž hlavní aktivity spadají do oblasti performing arts.

Podmínkou je použití prostředků na překlad webových stránek a/nebo titulků do angličtiny a/nebo programátorské služby spojené s tímto účelem.

Vybraný subjekt obdrží příspěvek ve výši 10.000 Kč/projekt. Příspěvek musí být použit na zajištění překladů a/nebo programátorské služby spojené s překladem a/nebo publikací internetových stránek v angličtině. Upgrade webových stránek nebo překlad/výroba titulků musí být na základě budoucí smlouvy s IDU dokončen do 30. 4. 2016. Jeden subjekt může žádat o podporu maximálně na 2 překladové projekty (např. překlad webových stránek a titulkování jedné inscenace). Vybraným subjektům bude příspěvek vyplacen na základě faktury obdržené do 10. 1. 2016.

Uzávěrka přihlášek už 15. prosince 2015.


Žádost musí obsahovat

 I. Přihlášku – Žádost o udělení podpory, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

 II. Přílohy

 1) Stručnou prezentaci popř. profesní životopis žadatele včetně uvedení nejdůležitějších realizovaných či připravovaných projektů mezinárodní spolupráce (max. 2 normostrany)

 2) CV profesionálního překladatele a/nebo programátora webových stránek, který bude realizovat upgrade internetových stránek nebo výrobu titulků

 3) U žádosti o výrobu titulků uveďte autora a název inscenace.

 

Žádost zpracovaná dle výše uvedených podmínek musí být zaslána elektronicky na barbora.dolezalova@divadlo.cz

Kompletní informace o výzvě všetně formuláře přihlášky si stáhněte zde.

  Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru