Diskuze: Návrh Koncepce podpory umění na léta 2015-2020

Návrh Koncepce podpory umění na léta 2015-2020 byl připraven Institutem umění – Divadelním ústavem během dubna až června 2015, a to na základě pověření Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury České republiky.

Děkujeme předem za Vaše připomínky, komentáře a diskuzi, které se můžete zúčastnit níže. 

Návrh je složen z analytické části, vlastní návrhové části a příloh. Přílohou je rovněž „Vyhodnocení Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013″.

Návrh se nezabývá oblastí kinematografie, oblastí muzeí a galerií a oblastí knihoven, protože tyto oblasti mají či připravují vlastní koncepce. Přestože se dokument dotýká řady témat, která jsou společná i dalším oblastem kultury, ponechává vlastní specifická řešení na oborových strategických dokumentech a soustředí se výhradně na oblast umění.

Archivní materiály (2007-2013) ke koncepci najdete zde.

Oficiální připomínky a komentáře za oborové organizace je možné zasílat na E erika.francakova@divadlo.cz, a to nejlépe v režimu změn.

Termín  připomínkování: do 20. 8. 2015. Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru