Diskuze

Institut umění ve spolupráci s ProCulture uspořádaly 15. června 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR moderovanou diskuzi na téma

Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky?

Cílem diskuze bylo reflektovat výstupy konference Fórum pro kreativní Evropu, která se uskutečnila v Praze v rámci předsednictví ČR v EU v březnu tohoto roku a zohlednit je pro český kontext.

Diskuze se týkala pochopení role umění a kultury jako primárního zdroje rozvoje kulturních a kreativních průmyslů a upozornila na jejich význam pro širší ekonomiku. Setkání bylo určené odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy a politikům. Se svými stanovisky vystoupili zástupci kulturních iniciativ, platforem a další představitelé kulturní obce.

Akce byla součástí projektu Institutu umění zabývajícího se sociálně-ekonomickým potenciálem kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Program diskuze

moderátor: Ondřej Černý, ředitel Národního divadla v Praze

15.00 – 15.10 zahájení

15.10 – 15.25 Eva Žáková, vedoucí Institutu umění
Prezentace: Shrnutí výstupů Fóra pro kreativní Evropu, směřování kulturní politiky EU, podstata konceptu kreativní ekonomiky

15.25 – 15.40 Marta Smolíková, ředitelka ProCulture
- srovnání evropských trendů se situací a stavem kulturní politiky v ČR

15.40 – 15.55 prof. Ing. Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády, Katedra financí a kapitálových trhů, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
Prezentace: Ekonomické nástroje v kultuře, případová studie - pobídky filmového průmyslu

16.00 – 16.20 přestávka

16.20 – 16.50 vstupy zástupců kulturních iniciativ, platforem a dalších představitelů kulturní obce

Bartlová Milena, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti
Havlíčková Šárka, zástupkyně iniciativy Za Česko kulturní, výkonná ředitelka Vize tance o. s. a umělecká ředitelka Motus o. s.
Kasl Jan, prezident českého komité sdružení EUROPAN a ředitel developersko-projektové společnosti Best Development Prague
Macek Jiří, Profil Media
Měřičková Eva, ředitelka Dejvického divadla a předsedkyně Iniciativy pro kulturu
Pellar Šimon, předseda Rady uměleckých obcí
Siostrzonek Jiří, sociolog, vysokoškolský pedagog na Slezské univerzitě v Opavě, autor knihy Animace kultury
Škochová Bláhová Olga, Kvas o. s.

16.50 – 17.30 diskuze

Eva Žáková
Institut umění-Divadelní ústav

Marta Smolíková
ProCulture/Otevřená společnost o. p. s.

Kontakt: Marta Lajnerová, E marta.lajnerova@institutumeni.cz, T 224 809 118.

Základní podklady pro diskuzi:

Tisková zpráva ze dne 4. června 2009

Tisková zpráva ze dne 22. června 2009

Překlady vybraných prezentací zahraničních expertů přednesených v rámci Fóra pro kreativní Evropu(26. a 27. 3. 2009, Městská knihovna v Praze)

 

Úvodní projevy

Sedláček Tomáš, hlavní makroekonomický stratég ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády, Česká republika

Panel 1A: Umění, kultura a kreativní ekologie z pohledu expertů
(moderátor Rod Fisher)

Fisher Rod, ředitel, International Intelligence on Culture, Velká Británie
Hutter Michael, profesor ekonomie, Technical University Berlin; ředitel výzkumného oddělení Cultural Sources of Newness, Social Science Research Centre Berlin, Německo
Throsby David, profesor ekonomie, Macquarie University, Sydney, Austrálie
Holden John, hostující profesor v oboru kulturní politiky, City University London; člen think tanku Demos, Velká Británie
Howkins John, proděkan, Shanghai School of Creativity, a hostující profesor, Lincoln University, Velká Británie

Panel 1B: Příklady národních strategií a politik v oblasti kreativní ekonomiky
(moderátorka Ritva Mitchell)

Mitchell Ritva, ředitelka výzkumu ve Finské nadaci pro výzkum kulturní politiky (CUPORE), Univerzita Jyvaskyla, Finsko
Kosonen Mikko, prezident inovačního fondu Sitra, Finska
Calladine William, Ministerstvo kultury, médií a sportu, Velká Británie
Florida Richard, ředitel, Martin Prosperity Institute; profesor v oboru Obchodní podnikání a kreativita, Rotman School of Management, University of Toronto, Kanada
Siil Ragnar, vedoucí oddělení rozvoje, MInisterstvo kultury Estonska
Ven de van Roel, Ministerstvo školství, kultury a vědy, Nizozemsko
Hustedt Sylvia, Kancelář pro výzkum kulturních průmyslů, Německo

Panel 2A: Občanská společnost ve věku kreativity
Panel 2B: Kreativní města
(moderátor Colin Mercer)

Mercer Colin, profesor, Velká Británie
Bianchini Franco, profesor kulturní politiky a plánování, Leeds Metropolitan University, Velká Británie
Palmer Robert, ředitel pro kulturu, kulturní a přírodní dědictví, Rada Evropy, Francie
Ghilardi Lia, ředitelka Noema Research and Planning, Londýn, Velká Británie
Jaurová Zora, umělecká ředitelka, Košice – Evropské město kultury 2013, Slovensko
Carta Maurizio, profesor a ředitel, Katedra městského a regionálního plánování, Fakulta architektury, University of Palermo, Itálie

Panel 3A: Kreativita ve vzdělávání
Panel 3B: Kreativita, schopnosti a dovednosti
KEA European Affairs

Studie: Dopad kultury na kreativitu (4/2009)

Shrnutí moderátorů

Panel 1A: Z pohledu expertů (Rod Fisher)
Panel 1B: Příklady národních strategií a politik v oblasti kreativní ekonomiky (Ritva Mitchell)
Panel 2A: Občanská společnost ve věku kreativity (Xavier Troussard)
Panel 2B: Kreativní města (Colin Mercer)
Panel 3A: Kreativita ve vzdělávání (Pat Cochrane)
Panel 3B: Kreativita, schopnosti, dovednosti (Jillian Barker)

Závěrečný projev

Rifkin Jeremy, zakladatel a současný prezident Foundation on Economic Trends, Washington DC, USA

Prezentace − Parlament ČR, 2009 − část 1

Prezentace − Parlament ČR, 2009 − část 2

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru