Digitální podoba životopisu Karla Kovařovice

Knihovna Divadelního ústavu převedla do digitální podoby unikátní rukopis JUDr. Josefa Kovařovice: Kronika:  „Karel Kovařovic a jeho doba“.  Originál rukopisu, který obsahuje 20 kapitol a předmluvu a celkem čítá 834 stran strojopisu, půjčila knihovně ke skenování paní Alexandra Wolfová, dcera Josefa Kovařovice.  Kronika obsahuje nejen podrobný popis života, tvorby a uměleckých zápasů Karla Kovařovice, ale i historii rodu Kovařoviců.            

Papírová kopie rukopisu je uložená v prezenčním fondu knihovny Divadelního ústavu jako kompenzace vynaložených nákladů na digitalizaci. Elektronická verze je připojena ke katalogizačnímu záznamu http://vis.idu.cz/Libros.aspx?portaro=/documents/120727    K dispozici je také v digitální knihovně Kramerius http://kramerius.divadlo.cz/kramerius/handle/ABE304/294729. Plná textová verze je přístupná pouze v interní síti Divadelního ústavu. CD s elektronickou verzí rukopisu obdržely i následující paměťové instituce: Archiv Národního divadla, Muzeum české hudby, Státní ústřední archiv, Moravské zemské muzeum Brno, Knihovna HAMU a Knihovna pražské konzervatoře.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru