Dějiny pražského německého divadla 1845-1945

„Až k hořkému konci...“ Pražské německé divadlo 1845-1945

Projekt GAČR, ukončený v roce 2009, řešitelka Jitka Ludvová.

Doba řešení projektu: 2007-2009

Bádání o dějinách německého divadla v českých zemích v posledních patnácti letech značně pokročilo a přineslo řadu dílčích poznatků, informací biografického charakteru i specifických znalostí o lokální historii jednotlivých scén. Vznikly i nové práce o pražském německém divadle. Zatím nebyl učiněn pokus shrnout získané poznatky o této nejvýznamnější scéně českých Němců na širším historickém pozadí a v souvislé výkladové linii. Tento úkol si předsevzala pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla IDU PhDr. Jitka Ludvová, CSc. Výsledkem projektu se stal rukopis monografie o posledním století pražského německého divadla (700 stran).

Rukopis byl doporučen k publikaci Nakladatelství Academia, které bude při vydání spolupracovat s IDU. Připravovaná publikace stručně shrnuje dějiny německého divadla v Praze v 19. století a podrobně se zabývá jeho osudy od poloviny osmdesátých  let 19. století do roku 1945, kdy německé divadelnictví v českých zemích přešlo do českých rukou. Srovnává umělecký režim českého a pražského německého divadla, probírá operní, operetní a činoherní repertoár uvedené doby. V oddílu Dokumenty přináší české překlady dvaadvaceti dobových publicistických textů k divadelní a obecně historické problematice. Uvádí obsáhlý ikonografický materiál. Součástí monografie bude CD se soupisy členů souboru, operního, operetního a činoherního repertoáru, soupis festivalů a slavnostních cyklů pořádaných pražským německým divadlem, soupis hostujících souborů a skupin ad.

Výsledky tohoto projektu v RIV naleznete ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru