Crowdfunding pro kulturní a kreativní odvětví (grantová výzva)

Evropská komise otevřela výzvu EAC/03/2015 - Pilot project on "Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy".

Uzávěrka je 24. srpna 2015.

Cílem pilotního projektu je popis, analýza a publikování příkladů dobré praxe evropského crowdfundingu v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO) včetně architektury, archivů, knihoven, muzeí, uměleckých řemesel, audiovize (film, televize, videohry a multimédia), hmotného a nehmotného kulturního dědictví, designu, festivalů, hudby, literatury, scénických umění, nakladatelství, rozhlasu a výtvarného umění.

Projekt by měl představit různé modely crowdfundingu, které aktuálně v Evropě působí a které slouží k financování projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví. Účelem studie o crowdfundingu v oblasti KKO, jež je hlavním výstupem pilotního projetu, je sběr a vyhodnocení dat s cílem podpořit Evropskou Komisi v provádění svých politických cílů související s přístupem k alternativnímu financování malých a středních podniků.

Více o výzvě na http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htmNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru