Creating Growth: Measuring cultural and creative markets in the EU (publikace)

Creating Growth: Measuring cultural and creative markets in the EU (publikace)

Evropská kulturní a kreativní odvětví představují až 4,5 % evropského HDP a představují přibližně 3,8 % pracovní síly EU (8,5 milionů lidí). V letech 2008 až 2012 zaměstnanost kulturních a kreativních odvětví rostla. Přeloženo do jazyka čísel to znamená, že bylo vytvořeno 50 000 pracovních míst, zatímco v jiných odvětvích došlo naopak ke ztrátě 50 000 pracovních míst.

Přečtěte si další fakta a čísla ve zprávě "Creating Growth: Measuring cultural and creative markets in the EU“. Zprávu připravila společnost EY pro GESAC, evropskou asociaci správců autorských práv.


http://www.creatingeurope.eu/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru