Cena českého střediska ASSITEJ

Cenu ASSITEJ 2018 obdrží Irena Konývková

Cenu ASSITEJ obdrží letos Mgr. Irena Konývková. Oceněna bude za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační. Cena jí bude udělena v úterý 20. 3. 2018 v Divadle v Celetné před představením Azher, které nastudovala se souborem HOP – HOP (ZUŠ Ostrov). Výbor českého střediska Assitej oceňuje a symbolicky odměňuje výjimečný umělecký počin či významnou osobnost v oblasti divadla pro děti a mládež každoročně od roku 2002.

15.3.2018 11:22 Více

Cena ASSITEJ 2010 patří Pavlu Šrutovi

- vyznamenán byl autor mnoha dětských knih, které se staly předlohou řady divadelních představení

2.4.2010 12:10 Více

Cena ASSITEJ 2009 byla udělena Petru Niklovi

- za to, že "otevírá dětský svět dospělým a dospělých svět dětem"

12.4.2009 12:09 Více

Cena ASSITEJ 2008 byla udělena Jiřímu Vyšohlídovi

>- za dlouholetý kreativní přístup k divadlu pro děti a mládež, neúnavné hledání otevřené divadelní komunikace, s důrazem na pohyb, vtip a múzičnost.

23.10.2008 12:09 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2007 byla udělena Aleně Urbanové

- za soustavnou teoretickou a recenzní činnost v oblasti divadla pro děti a mládež.

31.8.2007 12:09 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2006 byla udělena Haně Frankové-Hniličkové

- za tvořivý přístup k divadlu pro děti a mládež nejen v kontaktní práci s mladým divákem ale i inspirativní a soustavnou pedagogickou činnost s nejmladšími herci.

22.6.2006 12:08 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2005 byla udělena Zoje Mikotové

za osobitou autorskou a režijní tvorbu v divadle pro děti a mládež a za dlouhodobé úsilí propojovat svět neslyšících a slyšících.

6.5.2005 12:08 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2004 byla udělena Ivě Peřinové

- za soustavnou autorskou činnost v divadle pro děti, která potěší diváka jakéhokoli věku.

4.5.2004 12:05 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2003 byla udělena Evě Tálské

- za systematickou práci pro rozvoj divadla pro děti a mládež.

2.5.2004 12:04 Více

Cena Českého střediska ASSITEJ v roce 2002 byla udělena Janu Bornovi

- za mnoho pěkných inscenací pro děti, jež připravil autorsky i režijně a kterými obohacuje nejen dětský svět fantazií a imaginací divadelní tvorby.

2.5.2004 12:04 Více

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru