newss (stránka 8)

Zobrazené záznamy: od 71 do 80 (celkem 2637)
Stránka: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Výzva - Soutěž o nejlepší divadelní fotografii

Alfréd Jarry: Král Ubu. Divadlo Na zábradlí Praha. 1964. Režie: Jan Grossman. Foto: Jaroslav Krejčí.

Institut umění – Divadelní ústav v rámci připravované výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní fotografii. Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové i studenti fotografie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika kategoriích. Uzávěrka je 31. ledna 2018.

31.12.2017 22:00 Více

TILLT (Švédsko) nabízí umělecké rezidence pro projekt Borderline Offensive (2017-2020)

Borderline Offensive tvoří 12 partnerských zemí z Evropy a Středního východu. Cílem je užít prostředků humoru a umění k mediaci mezikulturního dialogu a řešení společenských výzev spadajících do rámce populismu/xenofobie/uprchlické krize. Hledá se na 20 umělců s nekonvenčním a otevřeným smyslem pro humor. Uzávěrka je 14. 2. 2018.

26.12.2017 21:32 Více

Evropská komise žádá o zpětnou vazbu v online dotazníku o Europeana (European digital platform for cultural heritage)

Dotazník chce posbírat názory od občanů a organizací s osobním či profesním zájmem o digitální kulturu dostupnou online. Europeana zpřístupňuje na 53 položek - obrázky, text, zvuk, video i 3D, a to z 3700 knihoven, muzeí, archivů, galerií a sbírek po celé Evropě. Dotazník je dostupný ve všech jazycích EU a k vyplnění do 14. 1. 2018.

26.12.2017 21:21 Více

Slovinský INFINITUM (Institute for the Promotion of Flexible Work Forms) se nabízí jako partner k společnému projektu menšího rozsahu - výzva

INFINITUM je mladým institutem orientovaným na služby a aktivity na poli výzkumu, turismu, mezikulturního dialogu, vzdělávání, IT atd. Zkušenosti mají s mezinárodní mobilitou, propagací, mezinárodní spoluprací, prací s publikem, budování kapacit a rozšiřování dovedností atd. Jako partnery je zajímají rozličné kulturní projekty. Uzávěrka 18. 1. 2018:

26.12.2017 20:45 Více

Nadace FSMA (Albarracín, Španělsko) hledá partnery k projektu obnovy kulturního dědictví - výzva

Santa María de Albarracín Foundation (FSMA) je neziskovou organizací s bohatou zkušeností obnovy kulturně-historického dědictví města Albarracínu. Aktuálně chce pořádat odborné stáže týkající se řízení a správy obnovy dědictví i procesu samotného. Oslovit tak chce muzea, kulturní centra, odborníky atd. Může jít o renovace/restaurátorství architektury, nábytku, oblečení, knih atd. Uzávěrka 18. 1. 2018.

26.12.2017 20:20 Více

Balletto di Roma (Itálie) hledá partnery z oboru k společnému projektu současného tance - výzva

Projekt chce reagovat na proměnu prostředí a povahy současného tance v posledních desetiletích a umožnit zapojeným partnerům vyvinout nové modely a adaptovat se vhodně na změny. Uzávěrka 20. 1. 2018.

26.12.2017 19:49 Více

National Audiovisual Archive of Hungary (NAVA) hledá partnery pro otevřený, kulturní projekt - výzva

Projekt je rovněž otevřen zájemcům ze všech zemí EU. Mezi témata by mohlo/mělo patřit: tvorba digitálních archivů audiovisuálních materiálů z oblasti kultury / jejich správa a udržování / digitalizace audiovisuálního obsahu / zpřístupnění archivů online / práce se streamingem, vyhledávači, kognitivní inteligencí (face recognition).

26.12.2017 19:35 Více

Výstupy listopadové konference Beyond the Obvious: Belonging & Becoming jsou online

Konala se 15. - 17. 11. v Římě, organizovala ji Culture Action Europe a vhodně předcházela chystaný Evropský rok kulturního dědictví. Účastníci tak mohli společně reflektovat významy "patření někam" a "stávání se". Ptala se také, jak umělci, kulturní subjekty, angažovaní občané, politici, racionalisté i vizionáři mohou rozvíjet inkluzivní přináležitost?

24.12.2017 20:09 Více

PF 2018

Institut umění – Divadelní ústav přeje všechno nejlepší do nového roku 2018.

20.12.2017 3:07 Více

Vychází monografie Martina J. Švejdy Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II.

Institut umění – Divadelní ústav vydává elektronickou verzi publikace Martina J. Švejdy Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II.

20.12.2017 2:55 Více
Zobrazené záznamy: od 71 do 80 (celkem 2637)
Stránka: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru