CIRCOSTRADA –evropská síť pro cirkus a street art shání partnerské organizace - výzva

Tento projekt síťové rozvojové platformy Circostrada se tak orientuje na cirkus, street art a interdisciplinární umění. Oslovit chce partnery jako prostory pro performativní umění, festivaly, rezidenční prostory, informační kapacity, zastřešující organizace, agentury, sítě a další. Platí to pro celou Evropu a hlásit se lze do října 2016.

Síť Circostrada funguje už od roku 2003 a představuje platformu pro setkávání, výměnu a rozvoj projektů i mezinárodní fórum reflektující udržitelný rozvoj cirkusu a street artu v globálním prostředí. Dále se soustředí na kontinuální dialog skrze cílené projekty a setkání s veřejnými rozhodujícími subjekty, zastřešujícími organizacemi pro školení a vzdělávání či slouží jako laboratoř pro zkoumání nových témat relevantních k vývoji svých oblastí v dynamické prostředí. Nakonec je také evropským, virtuálním, informačně-zdrojovým centrem, které vydává online publikace a číří volně přístupné zprávy a informace v mezinárodní kooperaci.

E circostradanetwork@horslesmurs.fr

Dokument výzvy

 

 



Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru