Chorvatská asociace hledá partnery pro projekt oživení a udržitelné fungování uvadajících historických, městských center

Organizátorem je národní Chorvatský klastr pro konkurenceschopnost kulturních a kreativních průmysl s více než 100 členskými organizacemi. Cílem projektu je zachránit městská centra, jež jsou vystavena negativním, rozkládajícím procesům, rozvinout strategie jejich revitalizace a zaměřit se na nové, inovativní byznys modely pro KKP jako stimulátory rozvoje center i zapojení veřejnosti a turistů. 

Vítány jsou občanskoprávní společnosti, místní správy, stakeholdeři kulturně kreativních průmyslů a další kulturní instituce.

Důvodem iniciativy je pokles nákupní aktivity v městských centrech, rozšiřování prázdných prostorů, známky ekonomických i sociálních turbulencí a jiné neblahé jevy. 

Partnerská spolupráce umožní výměnu dobré praxe, vzájemné vzdělávání i mobilitu umělců a tvůrců obsahu vůbec. Sestavení kompatibilních strategií pak navýší právě mobilitu odborníků z kulturně kreativních průmyslů a otevře možnosti mezinárodní spolupráce aniž by bylo nutno se adaptovat se nové byznys modely.

Více informací v dokumentu ZDE

predsjednica@hkkkki.eu

info@hkkkki.eu

zrinkaduzevic@hkkkki.euNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru