České loutky v Lyonu

Ve dnech 19.- 26. 10. 2016 proběhl v lyonském Musée Gadagne (muzeum zabývající se historií Lyonu a světového  loutkového divadla s akcentem na populární francouzskou komediální figuru -  loutku Guignola, která je spojena přímo s tímto městem) Týden českých loutek/Semaine des marionnettes tcheques. České loutkové divadlo zde reprezentovala tři představení „Neposlušných kůzlátek“ v provedení souboru Buchty a loutky a přednáška Niny Malíkové o historii i současnosti českého loutkového divadla. Ve druhé půli týdne se mohli návštěvníci muzea seznámit s loutkovými filmy Karla Zemana (Vánoční sen, Křeček, Podkova pro štěstí, Mistr Prokouk vynálezce a Inspirace).

Francouzští organizátoři měli zájem především o historii i ukázky marionet, které jsou spojovány s českou loutkářskou tradicí, ale i o navázání dalších kontaktů pro připravovanou novou koncepci zahraničních loutkářských expozic v Musée Gadagne.  Živý ohlas měla celá akce i díky účasti Sdružení českých žen v Lyonu, které by chtělo na toto setkání v dalších projektech navázat i v budoucnu.  

Na přípravě akce se kromě pořadatelů podílel Institut umění - Divadelní ústav v Praze .

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru