Česká účast v evropských projektech: Program Kultura 2007–2013

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura vydává souhrnnou publikaci, ve které najdete kompletní přehled 150 podpořených projektů z programu Evropské unie Kultura 2007–2013, do kterých byly zapojeny české organizace.

Publikace navazuje na publikaci Kultura 07-013, která obsahuje hlubší statisticky přehled a představuje 29 vybraných projektů. Projekty  
s mezinárodním přesahem přinášejí do České republiky nové trendy
a přístupy v přípravě projektů, jejich realizaci a propagaci či spolupráci v samotné umělecké tvorbě. Tyto projekty zároveň umožňuji prezentovat českou kulturu za našimi hranicemi. V průběhu sedmi let existence programu řada českých organizaci iniciovala a řídila organizačně velmi náročné evropské projekty.

Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce evropských kulturních organizací ze všech kulturních oborů s výjimkou audiovize (divadlo, hudba, tanec, literatura, výtvarné umění, kulturní dědictví, design, architektura) a na překlady literárních děl. V období let 2007–2013 podpořil program s rozpočtem zhruba 57 mil. eur ročně 20 000 umělců a kulturních profesionálů, aktivity více než 1000 organizací a rovněž překlady 500 literárních děl.

České organizace se zapojily do programu v letech 2007–2013 do mezinárodních projektů ve 165 případech (v 38 % se pak jednalo o participaci jedné organizace na více projektech). Celkově pak bylo realizováno 148 projektů s českou účastí v celkové výši grantů přibližně 1,5 miliardy Kč.

Česko-anglická publikace vychází v tištěné a elektronické verzi.

Elektronická publikace je ke stažení ZDE.

Informace o publikaci:

ČESKÁ ÚČAST V EVROPSKÝCH PROJEKTECH: PROGRAM KULTURA 2007–2013
CZECH PARTICIPATION IN THE EUROPEAN PROJECT: CULTURE PROGRAMME 2007–2013

-          Připravily: Magdalena Müllerová, Daniela Zarodňanská

-          Obálka, grafika a sazba: Kryštof Doležal

-          Vydala Česká kancelář programu Kultura nákladem Institutu umění – Divadelního ústavu

-          978-80-7008-360-4 (tisk) / 978-80-7008-361-1 (pdf)

-          Česko-anglická publikace vychází v tištěné a elektronické verzi.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru