Česká republika vysílá 11 mladých umělců a kulturních pracovníků na letní networking pobyt do Soulu a Kjongdžu. Pobyt organizuje Ministerstvo zahraničních věcí Korejské republiky.

Skrze Ministerstvo kultury České republiky jsme byli osloveni  výzvou k účasti na programu 2016 ROK-V4 Young Professional Cultural Exchange Camp určeném pro deset mladých, profesionálních umělců a kulturních manažerů ve věku 25 – 35 let. 

Jsme velmi rádi, že můžeme potvrdit značný zájem o tento pobyt. Komise sestávající z pracovníků IDU – v zastoupení mezinárodního oddělení a sekce Institutu umění vybrala ze 40 kvalitních žádosti deset účastníků a jednoho zástupce IDU jako koordinátora skupiny. Výběr byl zvolen na základě rozmanitosti zastoupených oborů, geografického rozložení v rámci ČR a především zkušeností uchazečů a jejich potenciálu využití nabitých kontaktů a zkušeností v místě pobytu. Do výběru se tak dostali zástupci uvedených oborů, s tím, že mnozí účastníci jsou aktivní ve víceru z nich: divadelní režie a scénografie, taneční management, divadelní produkce, kurátorství výtvarného umění, malba a intermédia, sound design, videomapping, grafických design, kreativní management, fotografie, literatura, management kulturních a kreativních odvětví.

Čeští odborníci budou součástí skupiny celkem 55 zástupců zemí střední Evropy, a to v období 10. – 17. 7. 2016. Pobyt je naplánován tak, aby účastníkům nabízel možnosti sdílet své zkušenosti, rozšiřovat síť kontaktů a společně nacházet možnosti další spolupráce.  IDU po návratu bude prezentovat shrnující zprávu z cesty.

Vybraní účastní - abecedně:

 • Kašparová Petra – taneční management
 • Kopecká Tereza – literatura (poezie), arts management, nové technologie
 • Kravarik Jindřich – hudební produkce a skladba, sound design
 • Mišunová Klára – divadelní produkce
 • Pecháček František – vizuální komunikace, videomapping
 • Skočovský Michal – divadelní režie a scénografie
 • Maršíková Šárka – kulturní management pro nový cirkus
 • Šlaufová Kateřina – management v oblasti designu, grafický design, kurátorství
 • Švehláková Barbora – výtvarné umění, intermédia, kurátorství
 • Veber Imrich – umělecká fotografie a publicistika
 • Lucie Ševčíková (koordinátor skupiny) – mapování kulturních a kreativních odvětví


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru