Česká hudební rada předá ceny a zaštítí festival Musica nova

V Sobotu 26. 11. 2016 byla předána cena České hudební rady kytaristovi, pedagogovi a skladateli Jiřímu Jirmalovi. Tento dnes již 91 letý umělec vychoval a ovlivnil řadu svých následovníků. Svým záběrem napříč žánry klasické hudby, jazzu, populární hudby, spoluprací s řadou umělců se stal inspirací pro mnohé. Cena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci byla Jiřímu Jirmanovi předána na koncertu na festivalu Kytara napříč žánry v Sukově síni v Rudolfínu. Cenu předal prezident České hudební rady spolu s organizátorem festivalu a kytaristou Stanislavem Barkem.

Další cena České hudební rady bude předána 14. 12. 2016 irskému muzikologovi a varhaníkovi Patricku Devinovi za celoživotní propagaci české hudby v zahraničí.

Ocenění předá tajemnice České hudební rady Lenka Dohnalová spolu s ředitelem Pražské konzervatoře Janem Trojanem na koncertě festivalu Dny Bohuslava Martinů v novém Koncertním sále Pražské konzervatoře. Na programu bude uvedena výhradně česká hudba (B. Smetana, P. Trojan, Z. Fibich a B. Martinů). Prof. Devine se věnuje celoživotně především trojici zakladatelů české hudby – B. Smetanovi, A. Dvořákovi a Z. Fibichovi.

Česká hudební rada také poskytuje záštitu mezinárodní soutěži zvukové tvorby Musica nova. Koncert laureátů 25. ročníku  soutěže bude uveden 16.12.2016 v divadle Alfred ve dvoře. Spolu s premiérami děl prestižních autorů z celého světa budou uvedeny také oceněné skladby dětské soutěže České ucho přičleněné k Musica nova.

Tato soutěž vznikla jako pilotní projekt v Institutu umění ve spolupráci Institutem moderní hudby a Společností pro elektroakustickou hudbu v Roce české hudby 2014. Je určena dětem a mladým od 9 let do 18 let. Soutěž hodnotí mezinárodní porota shodná s porotou Musica nova.

Blíže www.musicanova.seah.cz

Zájemci o vývoj hudebního sektoru ve vztahu k novým technologiím mohou najít anglickou verzi e-publikace Lenky Dohnalové Proměny hudebního sektoru vlivem nových technologií. Link: http://www.idu.cz/en/new-publication-changes-in-the-music-sector-under-Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru