Certifikovaná metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací

 

V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR se počítá i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví v České republice. V současné době je k dispozici certifikovaná metodika pro měření multiplikačních ekonomických efektů u velkých akcí (například festivalů) s významným procentem zahraničních návštěvníků a jasnými vazbami na cestovní ruch a kulturní turistiku. Metodika je založena na meziodvětvové (input-output) analýze a oficiálních statistikách ČSÚ, přičemž vychází z teze, že ekonomické dopady generuje jakýkoli subjekt, tedy i jakákoli kulturní organizace, která platí za dodávky služeb svým dodavatelům, práci svým zaměstnancům apod.

Úvod k metodice pro výpočet ekonomických dopadů si můžete stáhnout ZDE.

Návrh certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace si můžete stáhnout ZDE.

Certifikát k nahlédnutí ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru