Ceny European Border Breakers Awards 2016 pro nové evropské hudební talenty

Ocenění se dostalo nejlepším začínajícím talentům z Evropy pro rok 2016 a udílení proběhlo 13. ledna 2016 v Holandsku. Důraz byl kladen nejen na hudební um, ale i na mezinárodní úspěch.

Smyslem cen je upozornit na kreativní a ekonomický potenciál hudby a kulturní diverzity. Talentovaným umělcům je rovněž umožněno dosáhnout k uším mezinárodního publika a vůbec se takto zviditelnit. Na cenách se spolupodílí program Kreativní Evropa.

Seznam oceněných hudebníků a další podrobnosti najdete na tomto odkazu.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru