Ceník služeb

 

Registrační poplatek

Kategorie A (dospělí) 200,- Kč
Kategorie S (studenti a senioři) 120,- Kč
Kategorie D (interní a externí zaměstnanci IDU)              0,- Kč
Ztráta legitimace 40,- Kč
Kauce pro osoby s trvalým bydlištěm mimo ČR 500,- Kč
Jednorázová služba (včetně výpůjčky nebo videoprojekce) 50,- Kč
Jednorázový poplatek za službu jiné instituci 500,- Kč

 

Výstup z databází IDU

1 strana A4 2,- Kč
Tisk či zaslání záznamů e-mailem zdarma

 

Rešerše z informačních zdrojů a fondů IDU

Za 1 záznam 4,- Kč
Textová rešerše 100,- Kč / 1 strana
Tisk či zaslání záznamů e-mailem zdarma

 

Zpracování individuální rešerše pracovníkem IDU

Do 30 minut vynaložené práce zdarma
Nad 30 minut vynaložené práce 100,- Kč za každou započatou půlhodinu
Tisk či zaslání záznamů e-mailem zdarma

 

Videotéka

Individuální projekce pro držitele průkazu badatele zdarma
Hromadná projekce 100,- Kč za každou započatou hodinu
Manipulační poplatek za videoprojekci předem vybraných úryvků z jednotlivých kazet 100,- Kč za každou započatou hodinu

 

Kopírování a tisk

Z jednotlivých listů:
Formát A4 jednostranně 2,- Kč
Formát A4 oboustranně 4,- Kč
Formát A3 jednostranně 4,- Kč
Formát A3 oboustranně 8,- Kč
Z vázaných dokumentů:
Formát A4 jednostranně 3,- Kč
Formát A4 oboustranně 6,- Kč
Formát A3 jednostranně 6,- Kč
Formát A3 oboustranně 12,- Kč

 

Tisk

Formát A4 jednostranně 2,- Kč

 

Kopírování archivních dokumentů

Z jednotlivých listů:
Formát A4 jednostranně 10,- Kč
Formát A3 jednostranně 20,- Kč
Z vázaných dokumentů
Formát A3 jednostranně 20,- Kč
Formát A3 jednostranně 40,- Kč

Provádí výhradně pověřený pracovník IDU. Kopírovány mohou být pouze dokumenty, u nichž nehrozí poškození při manipulaci.

 

Skenování

Dokument A4 JPG, 300 dpi 20,- Kč / ks
Dokument A3 JPG, 300 dpi 30,- Kč / ks
Příplatek za skenování vázaných dokumentů 50%
Fotografie (pozitivy, negativy, diapozitivy) 100,- Kč / ks

Skenování do formátu A4 provádí pracovník IDU po osobní dohodě s objednatelem nejdéle do 3 pracovních dnů. V případě většího objemu (nad 10 ks) se může tato lhůta prodloužit.Kopírovány mohou být pouze dokumenty, u nichž nehrozí poškození při manipulaci.

Materiály z fondu knihovny nelze skenovat.

Cena zahrnuje uložení na CD či zaslání e-mailem 

Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat(Zk č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o změně některých zákonů) a ostatními předpisy.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru