Cena za nejlepší scénografickou publikaci - Best Scenography Book Award

Výzva na podávání přihlášek

V poslední době jsme byli svědky rostoucího zájmu nakladatelů i čtenářů o publikace, které se zabývají problematikou scénografie: monografie scénografů, teoretické studie, scénografické manuály, periodika, práce věnované performativnímu prostoru atd.

Je povinností Pražského Quadriennale, jako největší světové akce, která zkoumá oblast scénografie v celé její šíři, zaznamenat tento veskrze pozitivní trend a vyhlášením ceny o nejlepší publikaci s tematikou scénografie v rámci nadcházejícího 13. ročníku, podpořit další rozvoj tohoto směřování.

Přihlášené publikace mohou zahrnovat široké spektrum jednotlivých disciplín, které se nějakým způsobem vztahují ke scénografii. Akceptujeme publikace s tematikou kostýmního, světelného a zvukového designu; masky, loutky, opery, tance, site specific, architektury pro divadlo, veřejného a performativního prostoru atd. Žánrům se meze nekladou, soutěž je otevřena monografiím, teoretickým a historickým knihám, magazínům, manuálům atd. Přihlásit se mohou jak nakladatelé, tak autoři jednotlivých publikací. Přihlášené knihy musí být vydány po roce 2010 (včetně).


Zašlete publikaci s krátkým resumé (cca 600 slov) a stručným životopisem autora/ů knihy (cca 300 slov) do 15. 3. 2015 na adresu
:

 

Institut umění – Divadelní ústav
Pražské Quadrenniale
Celetná 17,
Prague 1, 110 00. 

Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 18. – 28.2015. Vybrané publikace budou vystaveny v knihkupectví Pražského Quadriennale. Zaslané publikace nevracíme - knihy se stanou součástí veřejně přístupného archivu Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze. Případné další dotazy směřujte na email  jan.mocek@pq.cz

Pražské Quadriennale pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění - Divadelní ústav. Pražské Quadriennale 2015 je součástí projektu SdílenýProstor: Hudba Počasí Politika 2013 – 2016.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru