Cena EU za kulturní dědictví 2016 / Europa Nostra vyhlášena

Brusel / Haag, 07. 04. 2016 – Evropská komise a Europa Nostra dnes oznámila vítěze Ceny Evropské unie za kulturní dědictví pro rok 2016/Europa Nostra, nejvyšší ocenění v oblasti kulturního dědictví Evropy. Dvaceti osmi vítězům ze šestnácti zemí bylo uděleno uznání za příkladné úspěchy v akcích obnovy, výzkumu, vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování povědomí. Nezávislá porota odborníků posoudila celkem 187 žádostí, předložených organizacemi a jednotlivci z 36 zemí Evropy, a vybrala vítěze. Občané z celého světa mohou nyní hlasovat on-line o Ceně veřejnosti a podpořit oceněný projekt ze své vlastní nebo jiné evropské země.

Projekty vybrané porotami jsou vynikajícími příklady kreativity, inovací, udržitelného rozvoje a sociální spolupráce v oblasti kulturního dědictví v celé Evropě. Mezi pozoruhodné iniciativy oceněné v roce 2016 patří: rekonstrukce závěsného chodníku na strmých stěnách soutěsky, která umožnila návštěvníkům obdivovat přírodní krásy, a tím přitáhnout novou vlnu cestovního ruchu do regionu (Španělsko); vývoj průmyslové digitalizace, která zpracovala téměř 9 milionů zoologických, botanických a geologických vzorků z celé Evropy i mimo ni a která má obrovskou hodnotu pro výzkumníky na celém světě (Nizozemsko); úsilí zaměstnanců národního muzea, kteří pracovali ve složité politické situaci bez nároku na odměnu po tři roky s cílem udržet muzeum otevřené, jakož i úsilí aktivistů, kteří jim pomáhali (Bosna a Hercegovina) nebo projekt, který povzbuzoval občany adoptovat památky ve svých komunitách, pečovat o ně a vrátit je zpět do života (Finsko). Poprvé byla Cena udělena vynikajícímu projektu z Islandu: konverze francouzské nemocnice ve Faskrudsfjorduru na muzeum.

Srdečně blahopřeji vítězům a jejich týmům za jejich výjimečnou práci. Díky svému talentu a odhodlání byly četné evropské poklady kulturního dědictví zachovány a znovu oživeny ve prospěch současných a budoucích generací. Jejich projekty zvýší povědomí o kulturním dědictví jako o strategickém zdroji pro evropskou společnost i hospodářství. Kulturní dědictví spojuje lidi, buduje mosty mezi minulostí, přítomností a budoucností. Zároveň, vytváří ekonomický růst, podporuje udržitelný rozvoj a podporuje sociální začleňování - což je dnes důležitější než kdy jindy. To je důvod, proč podporujeme tento způsob oceňování stejně jako podporujeme další projekty v oblasti kulturního dědictví prostřednictvím programu Kreativní Evropa a budeme tak činit i nadále,“ uvedl Tibor NAVRACSICS, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Všechny tyto oceněné úspěchy dokazují, že dědictví je důležité pro Evropu a pro její občany. Kulturní dědictví pohání udržitelný hospodářský rozvoj a soudržné síly našich multikulturních společností, jak bylo široce uznáno institucemi EU a jasně prokázáno ve zprávě "Cultural Heritage Counts for Europe". Jsem rád, že letošní předávání cen se bude konat v mém rodném městě Madridu, zejména v místě s takovým odkazem jako je divadlo Zarzuela,“ dodal Plácido Domingo, operní pěvec a předseda sdružení Europa Nostra.

Vítězům cen Evropské unie za kulturní dědictví pro rok 2016 budou ceny předány za přítomnosti komisaře EU Tibora Navracicse a Maestra Plácida Dominga během ceremonie dne 24. května v historickém divadle Zarzuela v Madridu. Slavnostního udílení evropských cen za kulturní dědictví se zúčastní až 1000 lidí, včetně odborníků z oblasti kulturního dědictví, dobrovolníků a příznivců z celé Evropy, jakož i nejvyšších představitelů institucí EU, hostitelské země a ostatních členských států. Během obřadu budou vyhlášeni laureáti sedmi Velkých cen, z nichž každý obdrží 10 000 eur, a vítěz Ceny veřejnosti vybraný z letošních vítězných projektů.

Vítězové rovněž představí své pozoruhodné úspěchy v oblasti kulturního dědictví v sídle Fakulty architektury v Madridu ráno 24. května a zúčastní se dalších networkingových akcí, které se budou konat v průběhu kongresu evropského dědictví v Madridu (22.–27. května), pořádaného Europou Nostrou v rámci sítě podpořené programem EU Kreativní Evropa Mainstreaming Heritage.

 

Vítězové Ceny 2016 (řazeno abecedně podle zemí)

Kategorie RESTAUROVÁNÍ

Kategorie VÝZKUM

Kategorie ODDANÁ SLUŽBA

Kategorie VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

Cena Europa Nostra také představuje pozoruhodné úspěchy v obnově kulturního dědictví z Evropských zemí, které nejsou členy programu EU Kreativní Evropa.

Kategorie ODDANÁ SLUŽBA

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru