Cena České hudební rady v roce 2010

13. listopadu 2010 udělila Česká hudební rada ve spolupráci s Českým rozhlasem v rámci pořadu Tobogan cenu významné české sbormistryni paní PhDr. Blance Kulínské za její celoživotní umělecký přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu. Ceny předali členové presidia –ředitel Pražského filharmonického sboru pan Mgr. R. Sporka a MgA. Pavel Trojan, ředitel Pražské konzervatoře. 

Česká hudební rada je českou sekcí Mezinárodní hudební rady při UNESCO, která spojuje 77 národních center a přibližně 40 významných mezinárodních organizací. České národní centrum sdružuje v současnosti 44 významných oborových sdružení. „Cena ČHR je udělována každoročně bez rozlišení kategorie za významnou činnost v oblasti hudební kultury od roku 1994“ přibližuje tajemnice ČHR Lenka Dohnalová a k tomu dodává: „Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená darem díla některého z českých grafiků.“ Mezi oceněnými byli např. dirigenti Z. Košler, Sir Ch. Mackerras, J. Bělohlávek, J. Kout, operní režiséři D. Poutney, D. Radok, soubory Collegium Marianum, Orchestr Berg a další.

PhDr. Blanka Kulínská začala svoji sbormistrovskou dráhu v sedmnácti letech spoluprací s Dětským pěveckým sborem Československého rozhlasu. Od roku 1954 pracovala společně se svým mužem dr. Bohumilem Kulínským v koncertním oddělení sboru, podílela se na přípravě rozhlasových natáčení i množství zahraničních zájezdů. Současně studovala na PF UK estetiku, filozofii, pedagogiku a sólový zpěv. Studium zakončila doktorátem filozofie.

V roce 1973 založila se svým mužem sbor Bambini di Praga. Funkce sbormistra Bambini di Praga je vedle práce v soukromé Škole sborového zpěvu při Bambini di Praga a vedle vedení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu hlavním těžištěm její umělecké práce. Více o sboru Bambini di Praga na: http://www.bambini.cz/cs-CZ/o-nas/sbormistri.html

Více informací na: www.chr.nipax.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru