Cena České hudební rady skladateli, iniciátorovi a organizátorovi projektu Ostravské dny Petru Kotíkovi

Ve středu 23. srpna 2017 v 19 hodin v Cineportu, Provoz Hlubina v Ostravě bude u příležitosti předpremiéry dokumentu České televize „Nezkrotitelný Kotík“ a v předvečer festivalu Ostravské dny 2017 udělena cena České hudební rady skladateli, uměleckému řediteli Ostravských dnů PETRU KOTÍKOVI.

Cena je udělena za iniciaci a organizaci Institutu a Festivalu nové a experimentální hudby Ostravské dny a podporu soudobé české hudby.

Skladatel, dirigent, flétnista a iniciátor projektů a souborů podporujících soudobou hudbu u nás i ve Spojených státech, které jsou od r. 1969 jeho druhým domovem, PETR KOTÍK (*1942) je od r. 2001 uměleckým ředitelem v Česku ojedinělé organizace Ostravské centrum nové hudby, která od roku 2001 pořádá mezinárodní institut a festival - bienále Ostravské dny a od roku 2012 také festival nové opery – bienále NODO/ Dny nové opery Ostrava. Je také zakladatelem a uměleckým vedoucím rezidenčního mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda (od r. 2005).

Projekt Ostravského centra nové hudby vyplynul z Kotíkova celoživotního zaměření. Již v roce 1961 založil v Praze jako student spolu se skladateli Vladimírem Šrámkem a Janem Rychlíkem soubor Musica viva pragensis, později experimentální soubor QUaX, jehož členové byli mezi jinými Václav Zahradník, Josef Vejvoda, Jiří Stivín a Jan Hynčica. Politické události roku 1968 vedly Petra Kotíka na podzim 1969 k odchodu z Československa do Spojených států, kde již v r. 1970 založil soubor S.E.M. Ensemble, který se v r. 1992 rozšířil na The Orchestra of the S.E.M.Ensemble. Záběr Kotíkovy práce, jak kompoziční, tak organizátorské, přiblížil pracovně a osobně Petra Kotíka ke klíčovým osobnostem hudby 20. a 21. století, a to již od počátku 60. let. Dnes je Petr Kotík nejdéle žijícím spolupracovníkem Johna Cage (od r. 1964). Mezi Kotíkovými spolupracovníky můžeme jmenovat Frederica Rzewského, Cornelia Cardew, Christiana Wolffa, atd. Okruh hudebních přátel se po Kotíkově příchodu do Spojených států dále rozšiřoval: Morton Feldman, Earle Brown, Alvin Lucier, ale i skladatelé, se kterými Kotík tvořil newyorskou scénu 70. let, tzv. Downtown, jako např. Philip Glass, který s ním 21. června oslavil v předním newyorském hudebním klubu (le) poisson rouge jeho 75. narozeniny.

Projekt Ostravského centra nové hudby byl a je dosud v České republice ojedinělý. Od roku 2001 vnesl do domácího hudebního života mezinárodní rozměr a svým formátem vzdělávacího mezinárodního institutu pro mladé české i zahraniční skladatele, který ústí do bezprostřední realizace skladeb v rámci festivalu spolu s osvědčenými kusy jejich zkušených, většinou zahraničních školitelů a známých jmen zakladatelů avantgardy, se stal velmi progresivním a životaschopným.

Cena zohledňuje i fakt, jakým způsobem dokázal a dokáže Petr Kotík reagovat na nesnadné podmínky realizace projektu, a to nejen finanční. Založením souboru Ostravská banda kultivuje interpretační kvality repertoáru, na omezené finanční prostředky reaguje volbou velmi rozmanitých formátů provedení, v posledních letech ve spojení s produkčně silnějším partnerem Národním divadlem moravskoslezským v projektu NODO/ Dny nové operyOstrava, který otvírá další možnosti Ostravského centra.

Česká hudební rada je střechová nevládní organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sdružuje na padesát českých asociací a organizací z oblasti prováděcí praxe, vzdělávání, médií i ochranných organizací z klasické a populární hudby, profesionální i neprofesionální sféry. Ceny uděluje od r. 1994. Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená grafickými díly českých autorů. Ceny jsou udíleny každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí. Oceňovány jsou nejen tzv. hvězdy oboru, ale také lidé pracující v zázemí hudební kultury a v regionech při vědomí, že kultura může fungovat jedině s dostatečným odborným a produkčním zázemím.

Cenu v minulosti obdržely takové osobnosti, jako byli dirigenti Sir Charles Mackerras, Jiří Bělohlávek, Zdeněk Mácal, Serge Baudo, režiséři David Poutney, David Radok, klavírista Ivan Moravec, Daniel Wiesner nebo soubor Due Boemi di Praga, ale také např. Spirituál kvintet, Iva Bittová a řada další.

KONTAKT:
Lenka Dohnalová
tajemnice ČHR
lenka.dohnalova@divadlo.cz
+420 603 584 218

www.chr.nipax.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru