Cena České hudební rady pro mezinárodní festival FORFEST

 Dne 23. 6. 2015 byla ve 13 hod. při tiskové konferenci v rámci mezinárodního festivalu FORFEST v Obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži předána cena České hudební rady pořadatelům FORFESTu. Cenu předal prezident ČHR Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D. a tajemnice organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

FORFEST - mezinárodní festival soudobého umění se spirituální orientací je letos pořádán v Kroměříži, Brně, Olomouci a Bratislavě již 26. rokem Jeho součástí jsou nejen koncerty, ale také výstavy, přednášky, kompoziční kurzy (http://www.forfest.cz/?presenter=Program ). Tohoto ročníku se účastní osobnosti z dvanácti zemí. Festival je členem prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music (www.ecpnm.com), v letošním roce také získal tzv. značku kvality v rámci projektu Evropské asociace festivalů EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (www.effe.eu).

Festival zůstává svým zaměřením, a to nejen v České republice, ojedinělým a dramaturgicky přínosným. Specializuje se na současnou tvorbu, nové formáty, propojování uměleckých druhů, mezinárodní spolupráci zejména se Slovenskem, a přitom současně dramaturgicky upřednostňuje tu část umění, která je reflexivní a v širším smyslu slova tzv. duchovně orientovaná. Festival tak podporuje nejen často zdůrazňovanou inovativnost, ale zároveň i tradiční povědomí o potřebě neformální kultivace společnosti prostřednictvím umění.  Právě toto propojení jej činí stále atraktivnějším nejen pro umělce, ale i publikum. To je také důvodem, proč jeho dlouholetí pořadatelé manželé Vaculovičovi získávají za svou dlouholetou obětavou, mnohdy ne dosti podporovanou vizi a konkrétní práci, ocenění České hudební rady.

Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným presidentem organizace je ředitel MHF Janáčkův máj Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D. Ceny ČHR jsou udělovány výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost a propagaci české hudební kultury od r. 1994.  V minulosti byly oceněny takové osobnosti jako dirigenti Sir Charles Mackerras, Zdeněk Košler, Zdeněk Mácal, v loňském roce Serge Baudo, z interpretů např. Ivan Moravec, Due Boemi di Praga, ale také třeba Spirituál kvintet nebo Iva Bittová. Ceny jsou doprovázeny vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka. Více: www.chr.nipax.cz

Kontakt: Lenka Dohnalová, tajemnice ČHR; lenka.dohnalova@institutumeni.cz , M + 420 603 584 218Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru