Cena České hudební rady

30. května 2017 v 16 hodin v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě bude v rámci celorepublikové akce ZUŠ OPEN předána cena České hudební rady paní EVĚ ŠEINEROVÉ, dlouholeté sbormistryni a zakladatelce úspěšného ostravského koncertního sboru PERMONÍK. 

Cena je udělena za její celoživotní přínos pro rozvoj sborového zpěvu a propagaci české hudební kultury v zahraničí. Cenu předá prezident České hudební rady a ředitel mezinárodního festivalu Janáčkův máj pan Jaromír Javůrek.

Paní Eva Šeinerová patří k nejvýraznějším osobnostem českého sborového umění. Je spolu se svým manželem spoluzakladatelkou původně školního sboru PERMONÍK, který úspěšně vede spolu se sborovým studiem přes padesát let! Je nejen sbormistryní, ale také metodikem, propagátorem. Za svoji pedagogickou práci získala v Roce české hudby 2004 Cenu B. Smetany a v r. 2011 Cenu Fr. Lýska.

Koncertní sbor Permoník interpretuje mj. i náročnou současnou českou a zahraniční tvorbu, spolupracuje se současnými skladateli od nás i ze zahraničí. Sbírá pravidelně zahraniční ocenění, jen v posledních dvou letech např. USA, Carnegie Hall 1 místo a absolutní vítěz v r. 2016, 4x první místo v Lloret de Mar ve Španělský v r. 2017 (blíže příloha).

Česká hudební rada je střechová nevládní organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Sdružuje na padesát českých asociací a organizací z oblasti prováděcí praxe, vzdělávání, médií i ochranných organizací z klasické a populární hudby, profesionální i neprofesionální sféry.

Ceny uděluje od r. 1994. Jedná se o ocenění čestná, nicméně doprovozená grafickými díly autorů (tentokrát O. Kulhánka). Ceny jsou udíleny každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí. Oceňovány jsou nejen tzv. hvězdy oboru, ale také lidé pracující v zázemí hudební kultury a v regionech.

KONTAKT:
Lenka Dohnalová, tajemnice ČHR, lenka.dohnalova@divadlo.cz +420 603 584 218Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru