Celoroční cyklus výstav POD KŘÍDLY ČERNÉ LABUTĚ (2011)

Institut umění - Divadelní ústav (IDU) připravil ve spolupráci s Café Galerií Černá labuť celoroční cyklus výstav s názvem POD KŘÍDLY ČERNÉ LABUTĚ. V průběhu celého roku 2011, roku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, se zde uskuteční celkem 8 výstav, na kterých budou vystavena díla divadelních scénografů, fotografů a umělců, kteří se ve své profesi zabývají především tvorbou pro divadelní scény.

Projekt, který iniciovala Galerie Černá labuť společně s IDU navazuje na předchozí již pětiletou úzkou spolupráci na podobných výstavách. Letošní cyklus výstav chce představit umělce – výtvarníky,  kteří mají málokdy možnost prezentovat svoji tvorbu, neboť divadelnímu publiku je vždy představen pouze výsledek jejich práce. Divákům chce výstava nabídnout možnost konfrontace s výtvarnou přípravou scény a kostýmních návrhů, které jsou mnohokrát zajímavými plnohodnotnými výtvarnými díly.

Cyklus výstav je rozdělen do čtyř základních divadelních oborů (scénografie, kostým, divadelní fotografie a herectví) a dvou generačních skupin. V první skupině výtvarníků starší generace, kteří jsou již pevně etablovaní ve svých divadelních oborech, bude představena např. volná tvorba scénografa Jaroslava Maliny, kostýmní výtvarnice Ireny Marečkové nebo divadelního fotografa Viktora Kronbauera. Druhou skupinu tvoří divadelní umělci do třiceti pěti let. Tuto skupinu zastupuje např. herec a výtvarník Adam Novák, jehož výstava celý cyklus v lednu zahájila.

Výstavy realizované v rámci cyklu POD KŘÍDLY ČERNÉ LABUTĚ:

  KAVÁRNA MIKROKOSMOS- Adam Novák        

  (17/1 - 4/3/2011)

 

  ZA MASKOU LOUTKY - Irena Marečková 

  (7/3 - 8/4/2011)

 

  INDUSTRIÁLNÍ PERIFERIE - Hynek Dřízhal

  (16/5 - 17/6/2011)

 

  POST QUANTUM - Jaroslav Malina 

  (20/6 - 3/9/2011)

 

  SVĚTLO V AKCI - Viktor Kronbauer

  (2/11 - 2/12/2011)

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru