CCI Winter School

CCI Winter School je prestižní akce určená doktorandům a vědeckým pracovníkům v počátečním nebo středním stádiu kariéry, která každoročně nabízí intenzivní týdenní kurz a vzájemnou výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti výzkumu kulturních a kreativních průmyslů, kreativní ekonomiky, médií (včetně nových) a inovačních studií (detailní program na http://www.cciwinterschool.org). CCI Winter School vedou světové kapacity v daných výzkumných oblastech, které jsou navíc k dispozici během celého týdne k osobním konzultacím.

Konzultace byly zaměřené především na metodiku užívanou v rámci mapovacího projektu v ČR (Cunningham a Keane), problematiku podpory inovačního procesu v ekonomice včetně inovací netechnologických (Potts, Cunninghram), komparaci českých kreativních průmyslů se situací v mimoevropských teritoriích (Keane, Qui) i na možnosti a problémy rekonstrukce národní identity v post-socialistickém kontextu prostřednictvím kreativních průmyslů (Cunningham).

Na CCI Winter School navázalo odborné sympozium Internationalisation, Quality, Impact. Sympozium se kromě expertů z celého světa účastnili rovněž zástupci International Association of Cultural and Creative Industries (IACCI) z Velké Británie a z Číny.

Prezentaci Martina Cikánka můžete stáhnout ZDE

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru