ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DIVADELNÍHO ÚSTAVU V ROCE 2015

Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí – časopisy vydávané v České republice, časopisy ze Slovenska a časopisy zahraniční. Jednotlivé položky obsahují vedle názvu časopisu i periodicitu a stručnou charakteristiku.

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ

k 1. lednu 2015

 

A2

čtrnáctideník

Literární časopis.

 

AMATÉRSKÁ SCÉNA

6x ročně

Časopis se zabývá neprofesionálními divadelními aktivitami.

 

CINEMA

měsíčník

Magazín ze světa českého i světového filmu.

 

CZECH THEATRE

1x ročně

Časopis vychází v angličtině a představuje české divadlo zahraniční divadelní veřejnosti.

 

ČESKÁ KULTURA

měsíčník

Přehled kulturních pořadů v ČR.

 

ČESKÁ LITERATURA

6x ročně

Časopis obsahuje vědecké stati a studie z oblasti literární vědy.

 

ČESKÝ LID

4x ročně

Časopis národopisných statí a studií.

 

ČTENÁŘ

měsíčník

Časopis pro knihovníky.

 

DIVADELNÍ NOVINY

čtrnáctideník

Noviny zaměřené na současné divadelní dění.

 

DIVADELNÍ REVUE

3x ročně

Časopis obsahuje stati a studie z historie divadla.

 

DIVADLO J.K. TYLA

4x ročně

Časopis informuje o činnosti divadla J.K. Tyla v Plzni.

 

DIVADLO NA VINOHRADECH

11x ročně

Informační časopis Divadla na Vinohradech.

 

DIVADLO PRO DĚTI

4x ročně

Časopis se zabývá divadlem pro děti, občas uveřejňuje text divadelní hry.

 

DOKOŘÁN

10x ročně

Časopis informuje o činnosti Městského divadla v Brně.

 

ESTETIKA

2x ročně

Časopis pro estetiku a teorii umění v angličtině.

 

FILM A DOBA

4x ročně

Časopis obsahuje odborné studie z oblasti našeho i světového filmu.

 

HARMONIE

měsíčník

Časopis pro vážnou hudbu a jazz.

 

HOST

10x ročně

Literární časopis.

 

HROMADA

3x ročně

Zpravodaj amatérských divadelníků.

 

HUDEBNÍ ROZHLEDY

měsíčník

Časopis pro hudební kulturu.

 

HUDEBNÍ VĚDA

4x ročně

Časopis o hudbě.

 

HYBRIS

3x ročně

Časopis o DAMU pro kritiku a divadlo.

 

ILUMINACE

4x ročně

Filmový časopis.

 

KAM V BRNĚ ZA KULTUROU

měsíčník

Kulturní servis města Brna.

 

KVÉ-BULETÝN

4x ročně

Brněnský kulturně informační časopis Sdružení Q.

 

LABYRINT REVUE

2x ročně

Kulturní časopis.

 

LISTY Z AURA-PONTU

4x ročně

Informace z agentury Aura-Pont.

 

LITERÁRNÍ NOVINY

měsíčník

Literární časopis. Příloha Nové knihy.

 

LOUTKÁŘ

6x ročně

Časopis věnovaný loutkovému divadlu.

 

MAGAZÍN KLUBU VLTAVA

4x ročně

Čtvrtletník posluchačů a příznivců rozhlasové stanice Vltava.

 

MUSICALIA

3x ročně

Časopis Českého muzea hudby.

 

NÁRODNÍ DIVADLO

10x ročně

Informační časopis Národního divadla v Praze. Periodicky se střídá činohra, opera a balet.

 

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

6x ročně

Informační časopis Moravskoslezského divadla v Ostravě.

 

OBČASNÍK JAMU

1x ročně

Zpravodaj JAMU.

 

OPUS MUSICUM

6x ročně

Muzikologická revue.

 

PAM PAM

3x ročně

Občasník scénického tance.

 

PRAŽSKÝ PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ

měsíčník

Informace o kulturních pořadech v Praze v daném měsíci.

 

PROTIMLUV

4x ročně

Revue pro kulturu.

 

RESPEKT

týdeník

Kritický časopis o společnosti.

 

REVOLVER REVUE

4x ročně

Kulturní revue.

 

ROZRAZIL

nepravidelně

Kulturní revue

 

SVĚT A DIVADLO

6x ročně

Odborný časopis zaměřený na české a světové divadelnictví. Obsahuje též divadelní hry.

 

SVĚT ROZHLASU

2x ročně

Zpravodaj ČR.

 

TANEČNÍ ZÓNA

4x ročně

Časopis o tanečním umění.

 

TRUBADÚR

3x ročně

Časopis Kruhu přátel opery ND.

 

TVAR

čtrnáctideník

Literární obtýdeník.

 

TVOŘIVÁ DRAMATIKA

3x ročně

Navazuje na Divadelní výchovu, obsahuje teoretické stati k problematice výchovné dramatiky, texty divadelních her pro děti.

 

TÝDEN

týdeník

Události, peníze, scéna, lidé.

 

TÝDENÍK ROZHLAS

týdeník

Programový a kulturní týdeník s programem rozhlasových stanic.

 

UNI

měsíčník

Kulturní revue.

 

XANTYPA

měsíčník

Český společenský měsíčník.

 

ZPRÁVY DILIA

4x ročně

Informační bulletin agentury DILIA.

 

SEZNAM SLOVENSKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ

k 1. lednu 2015

 

JAVISKO

4x ročně

Divadelní revue.

 

KØD – KONKRÉTNE Ø DIVADLE

10x ročně

Časopis o divadle na Slovensku.

 

PORTÁL SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA

10x ročně

Informační časopis SND v Bratislavě.

 

SLOVENSKÉ DIVADLO

4x ročně

Revue dramatických umění - teatrologický časopis SAV.

 

VLNA

4x ročně

Časopis se věnuje kultuře a umění.

 

SEZNAM ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ

k 1. lednu 2015

 

AMERICAN THEATRE (USA)

10x ročně

Časopis o divadelním dění v USA, obsahuje též divadelní hry.

 

AUSTRALASIAN DRAMA STUDIES (Austrálie)

2x ročně

Časopis přináší odborné stati o divadle v Austrálii a na Novém Zélandu. Některá čísla obsahují divadelní hry.

 

L´AVANT-SCÈNE THÉÂTRE (Francie)

čtrnáctideník

Časopis přináší texty divadelních her spolu s dokumentací konkrétní inscenace a informacemi o autorech.

 

BALET (Rusko)

6x ročně

Teoretický a kriticko- publicistický baletní časopis.

 

BALLET REVIEW (USA)

4x ročně

Informace o tanečním umění.

 

BÜHNE (Rakousko)

měsíčník

Rakouský divadelní časopis.

 

DANCE MAGAZINE (USA)

měsíčník

Mezinárodní taneční časopis, který je zaměřen na aktuální taneční a baletní dění.

 

DIALOG (Polsko)

měsíčník

Časopis přináší studie o polském a zahraničním divadle a pravidelně uveřejňuje texty divadelních her.

 

DIDASKALIA (Polsko)

6x ročně

Polský divadelní časopis.

 

DOUBLE (Německo)

2x ročně

Německý časopis pro loutkové divadlo.

 

THE DRAMA REVIEW (TDR) (USA)

4x ročně

Stati o divadle v Americe i ve světě, též texty divadelních her.

 

ÉTUDES THÉÂTRALES (Belgie)

3x ročně

Belgický časopis o divadle.

 

HYSTRIO (Itálie)

4x ročně

Reprezentativní italský divadelní časopis, přináší i divadelní hry.

 

IXYPSILONZETT (Německo)

3x ročně

Německý časopis zaměřený na divadlo pro děti a mládež.

 

MASKE UND KOTHURN (Rakousko)

4x ročně

Rakouský divadelněvědný časopis.

 

NEW THEATRE QUARTERLY (Velká Británie)

4x ročně

Odborné studie věnované britskému i světovému divadelnictví.

 

OPERA (Velká Británie)

měsíčník

Odborný časopis zabývající se britskou i světovou operou.

 

OPERA NEWS (USA)

měsíčník

Časopis Metropolitní opery v New Yorku.

 

OPERNWELT (Německo)

měsíčník

Mezinárodní operní časopis.

 

PAMIĘTNIK TEATRALNY (Polsko)

4x ročně

Časopis se věnuje dějinám divadla v Polsku.

 

PLAYS INTERNATIONAL (Velká Británie)

měsíčník

Anglický divadelní časopis.

 

PRELUDE (Kanada)

3x ročně

Časopis Kanadské národní opery.

 

PUCK (Francie)

1x ročně

Francouzský časopis o loutkářství.

 

REVUE D´HISTOIRE DU THÉÂTRE (Francie)

čtvrtletník

Časopis francouzských divadelních historiků.

 

SIPARIO (Itálie)

měsíčník

Odborný divadelní časopis. Obsahuje též divadelní hry. K časopisu je vydávaná příloha Commedie.

 

SOVREMENNAJA DRAMATURGIJA (Rusko)

4x ročně

Časopis otiskuje divadelní hry a odborné divadelní studie.

 

SZÍNHÁZ (Maďarsko)

měsíčník

Časopis o maďarském divadle.

 

TANZ (Německo)

měsíčník

Mezinárodní časopis o klasickém baletu a moderním tanci v anglické verzi.

 

TEATĂR (Bulharsko)

měsíčník

Časopis o divadle v Bulharsku i ve světě.

 

TEATR (Polsko)

měsíčník

Polský divadelní časopis.

 

TEATRAL’NAJA ŽIZN’ (Rusko)

4x ročně

Ruský divadelní časopis.

 

TEATRUL AZI (Rumunsko)

měsíčník

Rumunský divadelní časopis.

 

THEATER DER ZEIT (Německo)

měsíčník

Časopis o divadle. Obsahuje divadelní hry.

 

THEATER HEUTE (Německo)

měsíčník

Německý divadelní časopis. Obsahuje divadelní hry.

 

THEATRE NOTEBOOK (Velká Británie)

3x ročně

Časopis o historii britského divadla.

 

THÉÂTRE/PUBLIC (Francie)

4x ročně

Francouzský časopis o divadle.

 

THEATRE RECORD (Velká Británie)

čtrnáctideník

Časopis obsahuje divadelní kritiky vybrané z britského tisku.

 

THEATREFORUM (USA)

2x ročně

Časopis o divadle v různých zemích.

 

UBU (Francie)

2x ročně

Francouzský časopis zabývající se evropským divadlem. Uveřejňuje též divadelní hry (francouzsky a anglicky).

 

WEBERIANA (Německo)

1x ročně

Časopis společnosti Carl-Maria-von-Weber.

 

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru