Cartwheel Arts (Anglie) hledá partnery k projektu Creative Devolution Network for Wellbeing spojujícím umění a zdraví - výzva

Creative Devolution Network for Wellbeing (CDNW) se má stát evropskou sítí tvořenou 3 organizacemi (uměleckými či zdravotnickými)z 3 zemí EU. Krom propojení mají vzniknout umělecká díla, produkty, nové rámce a praxe, proběhnout výstavy a podobné aktivity - spojující téma je právě zlepšování kvality života a zdraví skrze uměleckou činnost. Uzávěrka 18. 1. 2018.

Projekt mimo jiné navrhne nové kreativní nástroje a najde nové zdroje pro rozvoj byznys modelu založeného na expanzi, resilienci a udržitelnosti, a to na neziskové bázi. Také má dojít k zjednodušení mezinárodní mobility relevantních uměleckých děl, podkladů a profesionálů.

Organizátoři by chtěli spolupracovat s organizacemi, kjejichž hlavní projekty mají sociální rozměr, případně přímo užívají uměleckých prostředků k zlepšování zdraví a blahobytu společnosti.

Projekt usiluje  o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně výzvy Projekty evropské spolupráce. Více informací o tomto zde.

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru