Březnové číslo Informačního servisu

Vážení čtenáři,


dostává se vám do rukou další číslo Informačního servisu Divadelního ústavu (jedné části organizace Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) roku 2010. 
Nyní máte možnost volby, zda si stáhnete text celého čísla ve formátu Word – RTF, PDF nebo ZIP, či jen některé jeho části – programy festivalů v březnu a dubnu (RTF, PDF), premiéry divadel v březnu (RTF, PDF), nebo  přírůstky zahraniční literatury v Knihovně za rok 2009 - 1. část (RTF). Tímto způsobem se vyhneme zahlcení vaší e-mailové schránky objemnou přílohou.
Tištěná podoba Informačního servisu je k dispozici v Knihovně IDU.
Starší čísla jsou ke stažení na adrese www.divadlo.cz/infoservis.
Pokud máte zájem dostávat měsíčně rovnou celý text v jediném souboru (cca 1 MB), pošlete prosím žádost na adresu redakce@divadlo.cz.
Na tuto adresu se prosím obracejte i s dotazy, připomínkami a náměty, týkajícími se obsahu i technických záležitostí Informačního servisu.
Informační servis je rozesílán zdarma na adresy uživatelů registrovaných na serveru www.divadlo.cz. Kromě Informačního servisu je na tyto adresy vždy v sobotu rozesílán také týdenní přehled nových článků na serveru www.divadlo.cz. Přihlásit či odhlásit k odběru těchto služeb se můžete zde.


Obsah:


1. Zprávy Divadelního ústavu
2. Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti


Zprávy Divadelního ústavu

 

Databáze divadelních fotografií je přístupná na internetu

Divadelní fotografie má v našich zemích dlouhou a silnou tradici. Ve  druhé polovině 20. století se díky osobnostem jako Josef Koudelka, Jaroslav Krejčí a mnoha dalším vyvinula v samostatný a svébytný žánr umělecké fotografie. Díky podpoře z Norských finančních mechanismů má nyní Institut umění – Divadelní ústav (IDU) jedinečnou možnost digitalizovat, popsat a zpřístupnit přes 100 000 snímků mapujících posledních 60 let života českých divadel. Zhruba polovina z tohoto množství je přístupná v internetové databázi na adrese http://www.divadelnifotografie.cz/. Samozřejmě jsou fotogalerie k jednotlivým inscenacím funkčně propojeny s  již dostupnou on-line databází divadelních inscenací na http://www.divadelni-ustav.cz/inscenace.aspx. Databáze zahrnuje mimo jiné rozsáhlou dokumentaci díla nestorů divadelní fotografie Jaroslava Krejčího, Viktora Kronbauera, Viléma Sochůrka, Jaromíra Svobody a mnoha dalších známých i méně známých autorů. K dnešnímu dni nabízí snímky téměř dvou set autorů z téměř 4 000 inscenací uvedených na různých scénách po celé České republice. Ať už se jedná o inscenaci Prodané nevěsty v plzeňském Divadle J. K. Tyla, Rusalku Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, Zkrocení zlé ženy v  podání souboru Slezského divadla v Opavě či například Romea a Julii v  pražském Národním divadle, i po letech si budou moci uživatelé divadelní databáze připomenout atmosféru a podobu jednotlivých nastudování.

Elektronická databáze Bibliografického oddělení obsahuje již 200 000 záznamů!

Bibliografické oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) zapsalo do své článkové elektronické databáze jubilejní 200 000. záznam. Elektronická databáze je budována od roku 1996 a jsou v ní zachyceny články o divadle a tanci ze všech významných českých oborových periodik. Dále jsou zde zastoupeny významné celostátní i regionální noviny a  časopisy a bohemika z vybraných zahraničních tiskovin. V posledních dvou letech se významně rozšířilo i portfolio excerpovaných elektronických zdrojů a databáze začala být budována jako z části plnotextová. Spolu s  lístkovou kartotékou, v níž lze nalézt odkazy na články o divadle již z  poloviny 19. století, spravuje dnes Bibliografické oddělení IDU fond, čítající zhruba půl milionu záznamů. Elektronická databáze je přístupná všem uživatelům na internetu.

Výstava Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho publikací

V roce 2009 si Divadelní ústav (dnes Institut umění – Divadelní ústav, dále IDU) připomněl 50. výročí svého založení. IDU se řadí se svými téměř 600 vydanými tituly k předním nakladatelstvím divadelní literatury v České republice. Přijměte pozvání na výstavu Svět divadla – 50 let Divadelního ústavu a jeho publikací, která představuje 100 přelomových titulů z produkce IDU. Výstava se koná od 16. února do 31. března na Ministerstvu kultury ČR. Svět divadla dokumentuje prostřednictvím vystavených titulů, jak se proměňoval IDU a jeho vydavatelská činnost, ale i české divadlo a česká teatrologie. Výstava obsahuje mimo jiné významné edice IDU a jeho nejúspěšnější tituly. Nechybí samozřejmě ani prezentace nejnovějších publikací. Výstavu knižní produkce IDU doplní také fotografie, které pocházejí z fotoarchivu ústavu a zachycují významné počiny českého divadla od 2. poloviny minulého století po současnost objektivy předních českých divadelních fotografů. Svět divadla je zároveň zajímavým dokladem toho, jak se za uplynulých padesát let vyvíjel grafický design odborných publikací.

Institut umění – Divadelní ústav představuje dílo Jana Duška

Dovolujeme si Vás pozvat na komorní výstavu scénických a kostýmních návrhů výtvarníka Jana Duška, která představuje průřez jeho tvorbou a je zároveň prezentací nejnovějších přírůstků Oddělení sbírek a archivu Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU). Výstavu je možné zhlédnout od 1. 3. 2010 každý všední den od 9 do 17 hodin v Malém sále IDU. Sbírka IDU, Scénografická podsbírka, byla založena v roce 2006 zapsáním do Centrální evidence sbírek, vedené Ministerstvem kultury, a vedle děl osobností, které výrazně ovlivnily podobu českého divadla po roce 1945, je zaměřena na současnou scénografii. V Malém sále je možné vidět jak Duškova starší díla (například scénický návrh k inscenaci Hlučná samota, uvedené v režii Evalda Schorma v roce 1984 Divadlem Na zábradlí), tak aktuální tvorbu, s níž se lze setkat na divadelních jevištích (Odcházení – Klicperovo divadlo Hradec Králové – či Mikve – Národní divadlo Praha). Jan Dušek patří k našim nejvýznamnějším scénografům, studoval u  profesora Františka Tröstra na Divadelní akademii múzických umění v  Praze, kde od konce sedmdesátých let působí jako pedagog a od roku 1991  vede katedru scénografie. Výstava potrvá do konce dubna 2010. Počátkem května ji vystřídá prezentace scénografického díla Petra Lébla u  příležitosti jeho nedožitých 45. narozenin.

Pražské Quadriennale zařazeno mezi akce Mezinárodního roku sbližování kultur

Pražské Quadriennale, nejvýznamnější mezinárodní přehlídka scénografie a  divadelního prostoru, bylo oficiálně zařazeno do plánu akcí UNESCO k  Mezinárodnímu roku sbližování kultur (2010). Úlohou Mezinárodního roku sbližování kultur je propagace pozitivních příkladů a také originálních projektů dokládajících pozitiva kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu.

Prezentace Pražského Quadriennale v Tokiu a Paříži

Pražské Quadriennale (PQ) se bude prezentovat v průběhu měsíce března na dvou místech v zahraničí.
Nejdříve se v termínu 1. – 3. března představí na významném uměleckém veletrhu Tokyo Performing Arts Market, v jehož rámci zástupce PQ představí přehlídku tamější odborné veřejnosti, a poté se bude 16. března konat prezentace festivalu v sídle UNESCO v Paříži.

Jubilejní 10. ročník přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Datum 20. března je již tradičně spojováno se Světovým dnem divadla pro děti a mládež. Od roku 2001 pořádá České středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež (ASSITEJ), které je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu, u příležitosti tohoto dne přehlídku inscenací pro děti a mládež.
Přehlídka představuje nejen to nejzajímavější z české produkce profesionálních divadel určené dětem, ale i inscenace hrané dětmi a je koncipována tak, aby postihla všechny divácké věkové kategorie, tj. od nejmenších dětí předškolního věku až po dospívající mládež, a nejrůznější žánry divadla – muzikál, loutky, tanec, groteska, pantomimu i činohru. Její součástí se stalo i udílení Ceny ASSITEJ osobnosti, která tvořivým a inspirativním způsobem přispěla k rozvoji kvalitního divadla pro děti a mládež. Tento rok ji převezme Pavel Šrut – básník a autor mnoha knih pro děti, které mnohokrát posloužily jako předloha pro inscenace určené dětem. Letošní jubilejní 10. ročník se uskuteční ve dnech 20. – 24. 3. 2010 v prostorách Divadla v Celetné, Divadla DISK, Divadla Minor, KD Mlejn, KC Zahrada a Divadla v Dlouhé. Vstupné je pro třídy mateřských i základních škol zdarma a pro rodiče s  dětmi za symbolických 30 Kč. Hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav, České středisko ASSITEJ, spolupořadateli jsou Sdružení pro tvořivou dramatiku, Divadlo v Celetné a KD Mlejn. Mezi partnery přehlídky patří Divadlo DISK, KC Zahrada, Divadlo v Dlouhé a Tvůrčí Afrika. Přehlídku podpořilo hl. m. Praha a Francouzský institut Praha. Více informací naleznete na http://www.divadlo.cz/assitej/clanek.asp?id=21230.

Pozvánka na přednášku Teatrologické společnosti

Teatrologická společnost si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášku MgA. Marka Hlavici, Ph.D., „Performanční studia – hrozba nebo naděje divadelního školství?“, která se koná 25. 3. 2010 od 17 hodin v Malém sále IDU. Přednáška představí nový akademický obor performančních studií, který je v posledních letech velmi populární na řadě zahraničních vysokých škol. Pokusí se pojmenovat kořeny, vývoj, různé podoby, teoretická východiska, nejvýznamnější představitele a současný stav oboru a také učiní pokus o výhled do jeho budoucnosti. Bude se snažit pojmenovat inspirativní aspekty performančních studií, ale také pochybnosti, jež obor vzbuzuje, a zváží také jeho možnosti v českém akademickém prostředí. Přednáška vychází z dizertační práce „Performanční studia“, která byla obhájena na Divadelní fakultě JAMU v  roce 2008 a za níž autor získal 1. místo v 5. ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru