Bohatost češtiny ve znamení „tmy“: třetí ročník Ceny Susanny Roth má své vítěze

Třetí ročník Ceny Susanny Roth, překladatelské soutěže organizované Institutem umění – Divadelním ústavem a Českými centry, zná své vítěze.

Třináct mladých bohemistů z celého světa přijede v červenci do ČR na Bohemistický seminář, který se v letošním roce bude konat zejména na Moravě ve dnech 14.–18. července 2016. Znalci češtiny se letos museli utkat s nelehkým zadáním: překladem úryvku prozaické prvotiny spisovatelky Anny Bolavé Do tmy. Do souboje s bohatou češtinou se přihlásilo téměř 140 zájemců z dvanácti zemí včetně Jižní Koreje a Japonska.  

Čeština je všeobecně považována za složitý jazyk a pod tlakem mnoha jiných jazyků, především angličtiny, je zapotřebí vytvářet příležitosti, které češtinu budou nejen připomínat, ale i propagovat. Snaha připomínat krásu mateřského jazyka v zahraničí vedla organizátory k realizaci soutěže pro mladé bohemisty nesoucí jméno renomované švýcarské bohemistky a překladatelky. Soutěž přispívá k většímu povědomí o České republice. Mladí překladatelé se snaží proniknout do myšlení českých autorů i jejich mentality. Pracují se slovní zásobou, stylem, hovorovou variantou jazyka, je potřebné zvládnout překlad přísloví i rčení. Soutěž vzbuzuje zvědavost, která mnohé láká vydat se do Česka i za předpokladu, že nevyhrají. Literární soutěž jako nástroj propagace naší země v zahraničí se osvědčila. 

VIKTOR DEBNÁR, VEDOUCÍ LITERÁRNÍ SEKCE INSTITUTU UMĚNÍ:

V oblasti podpory určené začínajícím bohemistům a překladatelům, jinými slovy řečeno další generaci šířící dobré jméno české literatury a obecněji kultury, se jedná o zcela ojedinělou aktivitu. Cílem této ceny je také podporovat současnou kvalitní českou literaturu a její prezentaci v zahraničí, mimo jiné vydáním knihy vybraného autora v cizích jazycích – v letošním roce se rýsují možnosti vydání polského a ukrajinského překladu.

ZE ŠUMAVY DO TMY

Koncept soutěže je daný. Oslovuje začínající překladatele do 40 let, podmínkou je přeložit úryvek vybrané současné prózy českého autora do 40 let. O výběru rozhoduje odborná porota, jejíž letošní volba padla na knihu Do tmy Anny Bolavé, nadějné literátky, nositelky ceny Magnesia Litera za prózu. Výzvu k účasti do překladatelského klání přijali mladí literáti z Tokia, Londýna, Budapešti, Bukurešti, Vídně, Berlína, Mnichova, Varšavy, Kyjeva, Moskvy, Madridu, Sofie, Soulu a Záhřebu.  

CELKEM PROSTÝ SYSTÉM

Odborné komise v jednotlivých zemích jsou jmenovány ředitelem příslušného českého centra. Tvoří je zejména bohemisté, překladatelé či nakladatelé, kteří mají češtinu „v krvi“. V každém jazykovém teritoriu bývá oceněn pouze jeden uchazeč, letos však byla učiněna výjimka v podobě dvou vítězů z Ukrajiny na základě vyrovnané úrovně jejich překladu. Letošní cenou pro nejlepší překladatele je účast na speciálním workshopu v Praze a následně – současně s dalšími bohemisty z celého světa (letos 62 přihlášených!) – na Bohemistickém semináři pořádaném Moravskou zemskou knihovnou ve dnech 14.18. července s literárními zastávkami v Brně, Olomouci, Kunštátě a Lysicích.

POLSKO OPĚT NA ŠPICI  

Do akce se zapojilo celkem třináct z dvaadvaceti destinací, ve kterých působí Česká centra. Díky spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Záhřebu se cena dostává i do Chorvatska. Největší zájem o účast v soutěži byla stejně jako loni v Polsku, kde odborná porota nakonec posuzovala práci čtyřiceti polských překladatelů. Oproti minulým ročníkům byl letošní text velmi náročný. Svým charakterem se totiž jedná spíše o poezii v próze, což může být pro začínající překladatele velmi obtížný žánr.

PETR JANYŠKA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA VARŠAVA:

Ve Varšavě se nám přihlásilo a elektronickou podobu originálního textu si vyžádalo 64 osob. O  soutěž je v Polsku zájem. Vysoké číslo neznamená, že všichni nakonec pošlou překlad, někteří se zastaví v půlce a pro jiné bude moc těžký.

Podrobné informace najdete zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru