Blíží se den D. Třetí ročník Noci divadel proběhne 21. listopadu 2015

Již za necelý měsíc se uskuteční třetí ročník Noci divadel, která je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night a která se za nedlouhou dobu své existence v ČR stala největší akcí tohoto druhu v Evropě. Loni se do akce zapojilo 120 divadel, 29 českých, moravských a slezských měst a na 50 000 návštěvníků, letos mohou návštěvníci Noci divadel zavítat dokonce do 130 divadel z 36 měst. Podrobný program Noci divadel bude zveřejněn 1. listopadu na www.nocdivadel.cz.

Letošní ročník přináší nejen zcela novou vizuální podobu propagační kampaně, ale zejména výrazný nárůst účastnících se divadel a řadu mimořádných akcí. Noc divadel nabízí velký potenciál k participaci publika a k nejrůznějším, ať už mezioborovým, mezinárodním nebo mimodivadelním přesahům. Síla divadla spočívá nejen v jeho uměleckých funkcích, ale také v jeho společenských přesazích. I proto jsou doprovodné akce letošní Noci divadel věnovány sociálně slabým a zdravotně handicapovaným, kteří se - pokud nemohou jinak - alespoň symbolicky stanou součástí početné komunity příznivců této akce.

Lékaři diagnostikují rakovinu krve každé 3 minuty a přitom dárců kostní dřeně je v České republice kriticky málo. I proto se Noc divadel letos připojila k projektu Na dřeň, poskytnutím dvou vstupenek do vybraných divadel všem účastníkům, kteří se zaregistrují v některém z registračních center dárců kostní dřeně a potvrzený formulář doručí (ať už elektronicky nebo poštou) mezi 21. listopadem a 30. červnem do Divadelního ústavu.

V kontextu vyostřené situace na Blízkém Východě a v Evropě je další doprovodná akce věnována tzv. "uprchlické krizi". Koordinátor Noci divadel, Institut umění - Divadelní ústav, připravuje workshop na výrobu jednoduchých loutkových divadélek určený primárně dětem účastnícím se Noci divadel, které budou dotvářet dřevěné loutkové polotovary představující postavy z českých pohádek a kompletovat je do jednoduchých setů. Ty poté budou předány do uprchlických zařízení v ČR. K výzvě IDU se přidala i další divadla, například Slezské divadlo v Opavě nebo ostravská Stará Aréna, která plánuje interaktivní happeningově-divadelní formou předat lidem zkušenosti a zážitky členů souboru z dobrovolnické činnosti na maďarsko-srbské hranici.

Letošní vizuální podobu Noci divadel tvoří 10 fotografií představujících široké spektrum lidí, pro které je divadlo celoživotním posláním i koníčkem. I proto se na plakátech objevují vedle diváků vybraných prostřednictvím facebookové výzvy například zástupkyně amatérského divadla herečka Kristýna Řepová, nebo i umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu Zdeněk Bartoš. Za herce je tu Šárka Vaculíková, Lukáš Melník a Pavla Dostálová, za scénografy Jana Preková. Další divadelní profese zastupuje produkční Tereza Sochová, dramaturgyně Máša Caltová, režisér Jakub Čermák a jevištní technik Jan Urban.

Institut umění - Divadelní ústav bude podobně jako v minulém roce fungovat jako Informační centrum, které bude otevřeno v patiu budovy od 14 do 22 hodin. Mimo to IDU i letos připravuje vlastní program, sestávající z prohlídek, přednášek, výstav a projekcí zaměřených na české divadlo, sedmiminutové video-instalace pro jednoho diváka a prezentace svých dalších činností. V  improvizovaném knihkupectví a antikvariátu bude možné zakoupit publikace o divadle a umění za speciální ceny.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru