Arcidiecézní muzeum v Olomouci se uchází o titul Evropské dědictví

Jedna z těchto památek by tak mohla patřit mezi místa se symbolickou hodnotou pro Evropu. Do českého národního kola se původně přihlásilo šest uchazečů. „Cílem označení Evropské dědictví není jen ochrana pamětihodností, ale především propagace jejich evropského rozměru a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které význam dané pamětihodnosti dokážou sdělit veřejnosti,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu a zároveň předsedkyně české národní poroty Naďa Goryczková. 

Arcidiecézní muzeum bylo založeno ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým v roce 1998 jako první muzeum v České republice orientované na duchovní kulturu. Mezi silné stránky olomouckého kandidáta patří podle poroty bohatá historie místa daná polohou v areálu olomouckého hradu, ale hlavně jedinečnost jeho sbírek vyprávějících příběh o téměř tisícileté duchovní kultuře olomoucké arcidiecéze. Pro zástupce Muzea umění Olomouc, jehož je Arcidiecézní muzeum součástí, to přináší možnost dostat se do společnosti památkových objektů světové úrovně. „Nemá to pro nás přínos finanční, ale hlavně symbolický, a pevně doufáme, že zařazením mezi tyto památky se nám podaří přilákat další turisty,“ podotkl mluvčí muzea Petr Bielesz. 

Pamětihodnosti, které ponesou označení Evropské dědictví, se vybírají ve dvou fázích. Z národního kola jsou do evropského klání v Bruselu vysláni maximálně dva uchazeči. Konečný výběr je na 13 nezávislých odbornících. Označení Evropské dědictví však mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každého členského státu. V případě, že některý z českých kandidátů uspěje, bude minimálně dva roky jediným nositelem tohoto označení v republice. Další kolo udílení označení Evropské dědictví se bude konat v roce 2017.

Více na http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htmNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru