Archiv 2010

Vydání elektronické publikace Czech Dance in Action 2010

Tento propagační materiál vydává TS pravidelně. Letošní vydání navazuje na předchozí edice z roku 2006 a 2008. Jedná se o informační a propagační edici, která je každé dva roky prezentována v rámci veletrhu evropské taneční platformy Tanzmesse v německém Düsseldorfu.

Czech Dance in Action 2010 obsahuje DVD s ukázkami patnácti choreografií v žánru současného tance a tanečního divadla. DVD doplňuje CD s kompletní dramaturgickou a technickou dokumentací (včetně kontaktů). Edice je určena především zahraničním producentům, dramaturgům, uměleckým ředitelům divadel a festivalů a jejím smyslem je podpořit mobilitu českých tanečních souborů v zahraničí.

Publikace byla kromě düsseldorfské Tanzmesse předána také hostům Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni a navazující Showcase českého divadla v Praze; dále se uplatnila jako materiál na prezentaci českých performing arts ve Španělsku a na veletrhu APAP v New Yorku (USA).

Tanzmesse

TS zajistila účast a prezentaci českého tance na společné expozici IDU a Tance Praha na nejvýznamnějším tanečním veletrhu Tanzmesse v německém Düsseldorfu, který se konal ve dnech 25.–28. 8. Zástupkyně TS byla po tři dny k dispozici zájemcům a návštěvníkům stánku, zhlédla většinu programu a zároveň se prostřednictvím veletrhu i neformálních rozhovorů zorientovala v situaci současného tance v Evropě.

Workshop kritiků – Follow the Dance

Seminář kritiky a analýzy nabídl možnost sledovat choreografický proces vzniku dvou děl souboru 420PEOPLE. Byl určen mladým kritikům, zájemcům o choreografickou tvorbu a studentům uměnovědných oborů (ale i jiným případným zájemcům). Workshop vedla J. Návratová, vedoucí TS a šéfredaktorka Taneční zóny. Smyslem semináře bylo nabídnout svého druhu terénní výzkum vzniku choreografického díla, rozpoznat a zachytit jeho subtilní fáze, sledovat vývoj kompozice a naplňování uměleckého záměru. Součástí procesu byla i možnost nahlédnout do jevištní praxe při vzniku světelného a zvukového designu.

Workshopu, který probíhal na Nové scéně Národního divadla v Praze, resp. v jeho zkušebně, se zúčastnilo osm studentů. Harmonogram zahrnoval sedm setkání, konkrétně úvodní schůzku se společnou diskusí, společně zhlédnuté představení repertoáru 420PEOPLE, pět náhledů zkoušek, společný premiérový večer a závěrečnou evaluační schůzku s tvůrci; po každém náhledu následovala moderovaná diskuse. Průběžné výsledky – reflexe z jednotlivých setkání – byly publikovány formou blogů na internetových stránkách IU, časopisu Taneční zóna a souboru 420PEOPLE. Seminář vznikl ve spolupráci s ArtN o. s.

Účast na tanečních platformách v Německu a Polsku

Zástupkyně TS se v průběhu roku zúčastnila přehlídky současného tance v Norimberku (únor), kde byl prezentován výběr taneční tvorby z Německa a na podzim (říjen) navštívila Poznań, kde se konala Polská taneční platforma tentokrát s významnými diskusemi o situaci a perspektivách tanečního umění v Polsku.

Přednášky a prezentace

  • Formou přednášky s videoprojekcí prezentovala TS účastníkům mezinárodního projektu SPACE kontext a osobnosti současného českého tance
  • Prezentace sborníku Tanec v České republice na festivalu Malá inventura v Brně – jako editorka publikace, kterou vydal IU v rámci grantového projektu MK ČR Studie stavu, struktury, podmínek a financování uměni v ČR, prezentovala zástupkyně TS tuto publikaci v rámci festivalu nového divadla v Brně (29. 11.)
  • Přednáška na Vysoké škole ekonomické v Praze – vedení katedry arts managementu uspořádalo cyklus přednášek z jednotlivých uměleckých oborů, zástupkyně TS přednesla v rámci tohoto cyklu výklad k dějinám tance
  • Příspěvky pro čtvrtletní newsletter IDU pro zahraničí o aktuální situaci a tvorbě v oblasti tance

Spolupráce s profesní asociací Vize tance

Pracovnice TS v průběhu roku spolupracovala s Vizí tance jako odborná konzultantka. Koncem října se zúčastnila jako členka poroty národní přehlídky tanečních oborů ZUŠ Tanec, tanec… v Jablonci nad Nisou, kde v rámci doprovodného programu vedla diskusní semináře na téma taneční vzdělávání v ČR.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru